VEĽKÉ PLUS

Byť aktívny sa u nás oplatí. VEĽKÉ PLUS a s ním jedinečné výhody získajú tí, ktorí aktívne využívajú svoj UŽITOČNÝ ÚČET.

Využívajte svoj účet aktívne

Za aktívne využívanie UŽITOČNÉHO ÚČTU spolu s POVOLENÝM PREČERPANÍMpôžičkou, DOBRÝM SPORENÍM REZERVA alebo TERMÍNOVANÝM VKLADOM získate ďalšie výhody.

Čo znamená aktívny účet?

Uskutočnenie debetných transakcií v minimálnej výške 200 € mesačne, započítavajú sa platby uskutočnené:

Karta

platobnou kartou

Telefon

cez elektronické bankovníctvo (mobilná aplikácia alebo internet banking)

Kontakty

ako pravidelné platby – trvalý príkaz/inkaso.

1. Získajte povolené prečerpanie do 300 € bez úroku

Stačí, ak požiadate o benefit a pri aktívnom využívaní svojho UŽITOČNÉHO ÚČTU vám ušetrený úrok vrátime každý mesiac späť na váš účet.

Povolené prečerpanie

Príklad: Klient čerpal POVOLENÉ PREČERPANIE celý mesiac vo výške 500 € s úrokovou sadzbou 19,50 % p. a. Na konci mesiaca zaplatil za využívanie POVOLENÉHO PREČERPANIA úrok vo výške 6,60 € a splnil podmienky aktívnosti úctu. Preto vďaka benefitu získa späť na svoj účet 3,96 € znížených o daň.

Pri POVOLENOM PREČERPANÍ vo výške 2 000 €, s úrokovou sadzbou 20,90 % p.a., splatným na požiadanie, pri čerpaní úveru v plnej výške a jeho splatení v posledný deň tretieho mesiaca od jeho poskytnutia (92 dní) a poplatku za čerpanie POVOLENÉHO PREČERPANIA vo výške 0,55 € je RPMN 23,40 % a celková čiastka, ktorú musí spotrebiteľ jednorazovo na požiadanie veriteľa zaplatiť, je 2 104,21 €.

2. Získajte odmenu za aktívny účet a pôžičku

Požiadajte o pôžičku a riadne ju splácajte inkasom z UŽITOČNÉHO ÚČTU. Aktívne využívajte svoj UŽITOČNÝ ÚČET a získate zľavu 1 % p. a. z úrokovej sadzby na vašej pôžičke. Rozdiel vo výške mesačnej splátky vám každý mesiac vrátime na váš účet.

Pôžička

Príklad: Klient má úver vo výške 6 800 € na 8 rokov s úrokovou sadzbou 8,90 % p. a. Zaplatil splátku úveru 99,89 € a splnil podmienky aktívnosti úctu. Preto sa mu vďaka zľave z úrokovej sadzby vo výške 1 % p. a. pripíše na jeho účet 3,49 € znížených o daň.

S počtom mesačných splátok 95 vo výške 99,89 € a s poslednou 96. splátkou vo výške 98,57 € s dobou splatnosti 8 rokov, bez poplatku za poskytnutie úveru je RPMN vo výške 9,30 % p. a. a celková čiastka, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, je 9 588,12 €. V úrokovej sadzbe ešte nie je zohľadnená poskytnutá zľava. Výška splátky je uvedená bez POISTENIA SCHOPNOSTI SPLÁCAT ÚVER. Na schváleni a poskytnutie pôžičky nie je právny nárok.

Viac sa môžete dozvedieť v Štatúte reklamnej a propagačnej kampane Veľké PLUS

3. Získajte odmenu za aktívny účet a sporenie

Ak aktívne využívate svoj UŽITOČNÝ ÚČET a zriadili ste si DOBRÉ SPORENIE REZERVA, tak vás na UŽITOČNOM ÚČTE odmeníme rovnakou sumou ako základný úrok pripísaný na DOBROM SPORENÍ REZERVA.

Dobré sporenie rezerva

Viac sa môžete dozvedieť v Štatúte reklamnej a propagačnej kampane Veľké PLUS

4. ZÍSKAJTE ODMENU ZA AKTÍVNY ÚČET A TERMÍNOVANÝ VKLAD

Ak aktívne využívate UŽITOČNÝ ÚČET a zriadili ste si TERMÍNOVANÝ VKLAD*, okrem štandardného úroku pripísaného na TERMÍNOVANÝ VKLAD môžete na UŽITOČNÝ ÚČET získať  navyše ODMENU zodpovedajúcu sume úroku vo výške 0,50% p. a. z TERMÍNOVANÉHO VKLADU.

Terminovany Vklad Velke Plus

*platí pre TERMÍNOVANÉ VKLADY s viazanosťou 24 mesiacov

Viac sa môžete dozvedieť v Štatúte reklamnej a propagačnej kampane Veľké PLUS