Poštová banka a.s.
Internet banking

O financování

Pokud potřebujete peníze, vyberte si vhodné financování pro vaše podnikání.

Kdo může o financování požádat

 • určeno pro podnikatelské subjekty - právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele (tuzemcům aj cizozemcům),
 • výška min. 540 tis. CZK, max. v závislosti od požadavků klienta, zohlednění rizika klienta a obchodu,
 • v měně CZK, EUR, a USD,
 • o poskytnutí možno požádať v pobočce Praha.

Dokumenty potřebné k posouzení

 • vyplněná žádost o konkrétní obchod s přílohami
 • doklady prokazující oprávnění žadatele na podnikatelskou činnost včetně právních dokumentů upravujících činnost žadatele (společenská smlouva, stanovy, zakladatelská listina, atd.)
 • finanční výkazy za předcházející dvě ukončené hospodářské období a aktuální finanční výkazy v běžném roce
 • daňové přiznání za předchozí dvě ukončené hospodářské období
 • podnikatelský záměr žadatele i s projekcí finančních výkazů
 • podklady k zajištění
 • jiné v závislosti od konkrétního případu