Poštová banka a.s.
Internet banking

SEPA

Od 11.10.2016 Poštová banka začíná poskytovat SEPA úhrady.

Co je SEPA?

SEPA je jednotná oblast plateb v eurech (Single Euro Payments Area). Je oblastí, kde fyzické a právnické osoby mohou odesílat a přijímat platby v měně EUR stejným způsobem a za stejných podmínek a to v rámci zemí SEPA.

Země SEPA

Země SEPA jsou země EHP + Švýcarsko + Monako + San Maríno + Andorra + Vatikán.

Země EHP: Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Holandsko, Chorvatsko, Irsko, Island, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Itálie, Velká Británie

Seznam účastníků pro SEPA úhrady najdete zde.

SEPA úhrada

SEPA úhrada je bezhotovostní platba, která splňuje následující podmínky:

  • číslo účtu plátce a příjemce je vo formátu IBAN,
  • měna platby: EUR,
  • realizována v rámci SEPA zemí,
  • plátce i příjemce jsou účastníky schématu pro SEPA úhrady.

BIC není třeba uvádět, banka ho doplní na základě zadaného IBAN příjemce.

Klient zadává SEPA příkaz k úhradě v pobočce Poštové banky nebo přes Internet banking.

SEPA úhrada může být realizována jen jako standardní, v lhůtách stanovených Poštovou bankou.

Hlavní výhody SEPA úhrady:

  • částka je připsána na účet příjemce v plné výši,
  • plátce i příjemce hradí své poplatky,
  • platba je připsána na účet banky příjemce na následující pracovní den po odepsání z účtu plátce

XML soubor se SEPA příkazy k úhradě

Od 11.10.2016 Poštová banka přijíma SEPA příkazy k úhradě v souboru výhradně ve formátu XML a to přes Internet banking. Strukturu XML souboru najdete na tomto odkazu.

XML výpis

Od 11.10.2016 Poštová banka poskytuje elektronický výpis z účtu také v národním formátu XML, jehož struktura vychází z jednotných pravidel ISO 20022. XML výpis obsahuje veškeré informace o všech typech plateb a poplatcích účtovaných na Vašem účtu. XML výpis Vám usnadní automatizované zpracování bankovních výpisů v účetních systémech. Strukturu XML výpisu najdete na tomto odkazu.

SEPA inkaso

SEPA inkaso je bezhotovostní platba v eurech v rámci SEPA zemí, která je realizována na základě příkazu k inkasu zadaného bance příjemcem platby, kterému plátce platby udělí souhlas (mandát) s realizací SEPA inkasa.

Poštová banka SEPA inkasa neposkytuje a ani nepřijímá.