Poštová banka a.s.
Internet banking

Internet banking

Spravujte své finance jednoduše a efektivně, kdekoliv s přístupem na internet.

Co Internet banking nabízí?

Co Internet banking nabízí

 • možnost disponovat se svým podnikatelským účtem z kteréhokoli místa na světě s přístupem na internet 24 hodin denně 7 dní v týdnu,
 • přístup k libovolnému počtu účtu (podúčtů) i pro oprávněné osoby.

Zřízení Internet bankingu

Zřízení Internet bankingu

 • vztah klienta a banky při používání služby je založen na smluvním základě,
 • Smlouvu může klient předložit v obchodním místě banky; pokud klient zašle Smlouvu poštou, je zapotřebí, aby v jednom stejnopisu Smlouvy byl ověřen podpis majitele účtu a disponenta notářem,
 • o zřízení účtu může požádat každý majitel podnikatelského účtu vedeného v CZK nebo v cizí měně pro sebe, jakož i pro osoby, které uvede ve Smlouvě.

Internet banking vám umožňuje

Internet banking umožňuje:

 • přístup klienta k vlastnímu účtu,
 • přenos formulářů s příkazy od klienta do banky,
 • přenos výpisů z účtu v elektronické formě z banky klientovi.

Technické a programové předpoklady

 • počítač s připojením na internet,
 • prohlížeč, který podporuje požadované standardy (především 128bitové šifrování), např. prohlížeč Internet Explorer 6.0 a vyšší.

Bezpečnost Internet bankingu

Bezpečnost Internet bankingu

 • přístup do Internet bankingu je možný jen na základě přihlašovacího jména (user ID) a přístupového hesla (password), které přiděluje banka,
 • aktivní operace klient potvrzuje autentifikačním klíčem, kterým je jednorázové heslo (OTP), SMS klíč nebo klíč vygenerovaný šifrátorem (tokenem),
 • všechny přístupy banka zasílá klientovi poštovní zásilkou do vlastních rukou, resp. si je klient může převzít osobně na obchodním místě,
 • všechna odesílaná a přijímaná data jsou v průběhu přenosu po internetu šifrována.