Poštová banka a.s.
Internet banking
 • Úvodná stránka
 • >
 • Co potřebujete vědět o nové směrnici o platebních službách PSD 2?

Co potřebujete vědět o nové směrnici o platebních službách PSD 2?

Nová legislativa, vyhlášky a nařízení neustále ovlivňují svět financí. Proto bychom Vám rádi přiblížili užitečné informace o změnách, které od 13. 1. 2018 přinesla směrnice EU o platebních službách (PSD 2).

Co je PSD 2?

 • z anglického Payment Services Directive 2 je revidovaná Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 o platebních službách na vnitřním trhu.
 • směrnice byla v České republice zapracována do zákona o platebním styku a vstoupila v platnost od 13.1.2018.

Změny, které PSD 2 přináší

PSD 2 zvyšuje ochranu spotřebitele v následujících oblastech:

 • v bezpečnosti elektronických plateb (např. plateb přes internet a elektronické bankovnictví) zavedením nových pravidel pro ověření klienta přes silnou dvoufaktorovou autentizaci.
 • Ta se dosáhne využitím dvou silných a na sobě nezávislých prvků ověření - např. přihlašovacích údajů (přihlašovací jméno a heslo) a jednorázového hesla s dočasnou platností,
 • snižuje odpovědnost majitele při zneužití platební karty,
 • garantuje okamžitou a bezpodmínečnou refundaci v případě autorizovaných SEPA inkás,

 • Řešení stížnosti uživatelů platebních služeb nejpozději do 15 pracovních dnů od doručení stížnosti. Ve výjimečných situacích lhůta na doručení konečné odpovědi nesmí přesáhnout 35 pracovních dní,
 • zvyšuje ochranu klienta v případě karetních transakcí, kde není předem známa blokována / vinkulována částka transakce (hotel, letenky, výletní plavby, čerpací stanice, auto půjčovna) - po novém banka bude moci zablokovat finanční prostředky pouze, pokud klient odsouhlasil bance maximální zablokovanou částku .

Přístup třetích stran

Další významnou změnou, kterou PSD 2 přináší je otevření bankovního trhu novým subjektúm - poskytovatelům platobných služeb. Jde o společnosti, které mohou pouze s Vaším souhlasem bezpečně přistupovat k informacím o Vašem účtu a souvisejících transakcích, nebo realizovat platební transakce z účtu, prostřednictvím tří služeb:

 • Služba nepřímého udělení platebního příkazu (Payment Initiation Service)
  Třetí strana s Vaším souhlasem realizuje platbu (internetová nebo z vašeho elektronického bankovnictví). Umožní Vám přes svou službu vykonat online platbu z vašeho účtu, pokud si uvedenou formu platby zvolíte vy sám.
 • Služba informování o platebním účtu (Account Information Service)
  Třetí strana umožní přes svou aplikaci konsolidovat v přehledné formě zůstatky / přehledy o vašich jednotlivých účtech, které máte v různých bankách.
 • Služba potvrzení o zůstatku peněžních prostředků (Funds Availability Confirmation)
  Možnost zaplatit platebním nástrojem (kartou), který je vydán třetí stranou k účtu v Poštové bance. Třetí strana získá pouze informaci o dostatečném zůstatku na účtu, bez rezervace finančních prostředků.

Jsou moje bankovní data v bezpečí?

Přístup k informacím o účtu a realizování transakcí ve Vašem měně z konkrétního účtu budou mít pouze ty společnosti / třetí strany, kterým to vy dovolíte. Pro platby z účtu (internetové a prostredníctvím elektronického bankovnictví), jakož i informace o Vašem platebním účtu, vyžadujeme vždy Vaše online schválení. To vyžaduje bezpečnostní prvky, které v současnosti používáte při realizování online plateb / přístup na váš účet. Bez vašeho souhlasu třetí straně, není možné zpřístupnit Vaše informace a provádět platby přes třetí stranu vaším jménem.

Třetí strany jsou společnosti, které podléhají schvalování národní bankou nebo jinému subjektu dohledu v rámci Evropské unie. Při každém přístupu bude třetí strany na Váš účet budeme vždy ověřovat platnost certifikátu a licenci konkrétní třetí strany.

 

Informace pro vývojáře

Blizší informace o přístupu třetích stran.