PB PARTNER a.s.

Informácie o spoločnosti

PB PARTNER, a. s. je dcérskou spoločnosťou Poštovej banky, a.s. Svoju aktívnu činnosť sme začali začiatkom roka 2010 a našou hlavnou úlohou je rozvíjať obchod na poštách.

Na trhu pôsobíme ako mladá a rýchlo sa rozvíjajúca spoločnosť, charakteristická predovšetkým svojou flexibilitou.

Okrem toho, že poskytujeme našim klientom kvalitnú starostlivosť o ich financie, vytvárame priestor aj pre rast a úspech našich zamestnancov, ktorým ponúkame unikátne know-how z oblasti riadenia, vzdelávania a rozvoja ľudí a budovania dynamického kolektívu.

Práve vďaka nášmu tímu odborníkov sa nám darí rozvíjať sieť špecializovaných obchodných miest, čoho dôkazom je aj naše priame zastúpenie na viac ako 150 poštách po celom Slovensku. PB PARTNER, a. s. tak môže byť ešte bližšie pri klientoch a vie im pomôcť a poradiť v každej oblasti finančných služieb.


PB PARTNER, a. s.:
IČO: 36 864 013

Kontaktné údaje:

PB PARTNER, a. s.
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava