PB servis

Informácie o spoločnosti

Naším základným poslaním je poskytovanie služieb facility managementu, správy nehnuteľností, zabezpečovanie realizácie stavebných investícií a ďalších podporných služieb pre svojich klientov.

PB Servis je držiteľom certifikátu zhody s normou ISO 9001:2008 a OHSAS 18 001:2007 pre oblasti facility mangementu, správy nehnuteľností a realizáciu stavebných investícií.

Hodnoty a vízie spoločnosti PB Servis hrdo deklarujeme v Politike IMS.

Kontaktné údaje:

Adresa sídla:

PB Servis. a.s.
Karloveská 34
841 04 Bratislava

Adresa prevádzky:

Dvořákovo náb. 4
811 02 Bratislava

Tel. kontakt - kancelária predstavenstva: 02 /5960 8502