Naším základným poslaním je poskytovanie služieb facility managementu, správy nehnuteľností, zabezpečovanie realizácie stavebných investícií a ďalších podporných služieb pre svojich klientov.

POBA Servis je držiteľom certifikátu zhody s normou ISO 9001:2008 a OHSAS 18 001:2007 pre oblasti facility mangementu, správy nehnuteľností a realizáciu stavebných investícií.

Hodnoty a vízie spoločnosti POBA Servis hrdo deklarujeme v Politike IMS.

Kontaktné údaje:

Adresa sídla:

POBA Servis. a.s.
Karloveská 34
841 04 Bratislava

Adresa prevádzky:

Dvořákovo náb. 4
811 02 Bratislava

Tel. kontakt - kancelária predstavenstva: 02 /5960 8502


 

Vaše pripomienky Zavolať späť
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.