10 dobrých skutkov

10 Dobrych skutkov

Vďaka zamestnaneckému grantu majú zamestnanci skupiny Poštovej banky možnosť získať finančnú podporu pre verejnoprospešné projekty, ktorým sa ako dobrovoľníci venujú vo svojom voľnom čase, a to v oblasti vzdelávania, športu, zdravotníctva či sociálnej pomoci.