Deň pre budúcnosť

Den pre buducnost

Mnoho veľkých firiem v dnešnej dobe podporuje svojich zamestnancov pri rôznych formách dobrovoľníckych aktivít. Poštová banka nezaostáva, a preto sa rozhodla spustiť projekt „Deň pre budúcnosť“.

Zmyslom projektu je dať zamestnancovi možnosť realizovať sa v oblasti poskytovania pomoci druhým. Motivácia zapojiť sa do dobrovoľníctva nie je len o pomoci pre dané zariadenie, ale aj o snahe skvalitniť a skrášliť verejný priestor. Zamestnanci prispievajú k pozitívnej zmene, vidia efekt svojej práce a buduje sa v nich pocit hrdosti. Okrem iného dochádza ku psychohygiene zamestnanca a udržaniu jeho work-life balance.