Každá škola

Kazda Skola

Každý žiak, každý učiteľ, každá škola! Rovnomenný projekt má za úlohu napomôcť k zmene školstva a zaviesť inovácie v regiónoch, kde je možností na zmenu stále málo, a to prostredníctvom vzdelávania učiteľov a zavedenia výučby finančnej gramotnosti aj na menších školách.