Nápad pre 3 generácie

NapadPre3Generacie

Dobrovoľníctvo je téma, ktorá sa čoraz viac dostáva do popredia záujmu v našej spoločnosti. Grantový program Nápad pre 3 generácie má za úlohu podporiť spoluprácu medzi deťmi, dospelými a seniormi a umožniť im v tejto uponáhľanej dobe stráviť spoločne čas a zároveň pomáhať.