Nápad pre 3 generácie

NapadPre3Generacie

POŠTOVÁ BANKA vás pozýva zapojiť sa do piateho ročníka grantového programu Nápad pre 3 generácie. Program je venovaný deťom, mladým ľuďom, aktívnym ľuďom a seniorom, ktorým je blízka myšlienka dobrovoľníctva. 

Finančné prostriedky budú poskytnuté na realizáciu grantov významných pre komunitu, na ktorých sa budú pri realizácii spoločne podieľať minimálne 2 generácie a ktorých nápady budú originálne a trvalo udržateľné.

Vďaka programu je možné získať na realizáciu tých najlepších nápadov finančné prostriedky v celkovej maximálnej výške 30 000 eur. Zašlite nám svoj dobrý nápad najneskôr do 15. 12. 2020 a získajte pre svoj projekt financie až do výšky 2 500 eur.

Viac informácií o grantovom programe Poštovej banky nájdete na www.pre3generacie.sk