Nápad pre školy

Napad pre skoly

Zmena postoja ľudí k peniazom musí prísť už od základu. Vďaka grantovému programu Nápad pre školy naučíme deti narábať s peniazmi už na základných školách. Cieľom tohto projektu je urobiť samotné štúdium atraktívnejšie, dostupnejšie, ale predovšetkým využiteľnejšie v ich ďalšom „dospeláckom“ živote.