Najčastejšie otázky a odpovede

Elektronické bankovníctvo

Žiadosť o Internet banking je potrebné podať na obchodnom mieste - v ktorejkoľvek pobočke či na vybraných poštách. Bohužiaľ, nie je možné ho zriadiť bez osobnej návštevy. 

Zriadenie a vedenie služby je bezplatné. Prístupy vám pošleme cez SMS a e-mail ešte v ten istý deň príp. do niekoľkých dní poštou. Pozrite si, čo všetko vybavíte z domu online, kdekoľvek sa nachádzate.

Nemusíte sa prispôsobovať otváracím hodinám pobočiek.
Stačí vám len pripojenie na internet a svoje financie môžete riadiť kdekoľvek a kedykoľvek, vďaka čomu šetríte nielen peniaze, ale najmä čas.

Na čo využijete Internet banking?

 • získavanie informácií o pohyboch a zostatkoch na účte,
 • prevody na iné účty,
 • ak chcete požiadať o zmeny na vašom účte,
 • založenie sporenia alebo termínovaného vkladu.

1. Pripravte si prístupové údaje

Na prvé prihlásenie budete potrebovať:

 • prístupové meno, ktoré sme vám poslali na mail,
 • prvotné heslo, ktoré je potrebné po prvom prihlásení zmeniť (heslo sme vám poslali v SMS správe – na číslo, ktoré ste uviedli pri zriadení účtu).

*Ak ste neuviedli e-mail alebo telefón, údaje vám pošleme poštou v dvoch oddelených obálkach.

2. Prejdite na prihlasovaciu stránku Internet bankingu

Na stránkach Poštovej banky kliknite na tlačidlo INTERNET BANKING, ktoré nájdete v pravom hornom rohu našej stránky.

3. Zadajte svoje prihlasovacie meno a prvotné heslo

Zadajte do príslušných polí svoje prihlasovacie meno a prvotné heslo a kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa.

4.      Zmeňte si prístupové heslo

 • Ako prvý krok je potrebné zmeniť si prístupové heslo.
 • Bez zmeny prvotného hesla nebudete mať prístup k bankovým operáciám.
 • Z bezpečnostných dôvodov vám odporúčame meniť vaše heslo aspoň raz za tri mesiace.

Kliknite na Zmenu hesla a premyslite si vaše nové prístupové heslo tak, aby spĺňalo uvedené kritériá:

 • musí obsahovať minimálne 8 a maximálne 14 znakov,
 • musí obsahovať kombináciu znakov zo všetkých troch kategórií súčasne:                                                   
 1.     veľké písmená abecedy A - Z                                                 
 2.     malé písmená abecedy a - z                                               
 3.     číslice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • nesmie obsahovať diakritiku (mäkčene a dĺžne) a iné špeciálne znaky (napr. < > % - . _ * + / @),
 • nesmie obsahovať prihlasovacie meno a slová heslo alebo password.


Do príslušných polí zadajte vaše prvotné heslo, ktorým ste sa prihlásili pri vstupe.
Následne je potrebné dvakrát po sebe zadať vaše nové heslo, aby ste predišli prípadným preklepom pri jeho vpisovaní.
Môžete si taktiež zmeniť interval, po ktorom vám heslo exspiruje.
Z bezpečnostných dôvodov vám odporúčame meniť vaše heslo vždy aspoň raz za tri mesiace.

Vyžiadajte si autorizačný SMS kód cez tlačidlo Poslať SMS kód a stlačením tlačidla Potvrdiť celú operáciu dokončíte a úspešnú zmenu hesla vám potvrdí oznámenie. 

V prípade, že systém zaznamenal tri neúspešné pokusy o prihlásenie, uzamkol prihlasovacie meno na dobu 30 minút. Po pol hodine je možné prihlásenie skúsiť znova, pričom sa opakuje vyššie uvedený postup.

Systém oznámením „nesprávne prihlasovacie meno alebo heslo“ reaguje len v tom prípade, že zadané meno alebo heslo sa nezhoduje s aktuálne platným menom a heslom.

Zabudli ste svoje heslo k Internet bankingu? 

1/ ak má zazmluvnený e-mail a mobil pre elektronické bankovníctvo (EB) - môže o heslo požiadať online cez prihlasovaciu stránku Internet bankingu, kde vyplní svoje údaje (prihlasovacie meno, rodné číslo, e-mail, mobil), následne mu príde overovací kód na e-mail, ktorý prepíše do formuláru. Ak všetky údaje súhlasia, heslo mu príde v SMS správe do niekoľkých sekúnd (maximálny počet neúspešných pokusov o reset za deň je päť).

2/ ak klient nemá zazmluvnené kontakty, musí navštíviť osobne ktorékoľvek obchodné miesto Poštovej banky (pobočka, pošta) a požiadať o vygenerovanie prvotných prístupov a ideálne aj o zadefinovanie kontaktov pre EB. Je potrebné, aby mal so sebou identifikačný doklad.

3/ ak je klient v zahraničí a nemá zazmluvnené kontakty – banka mu môže heslo poslať poštou na zazmluvnenú korešpondenčnú adresu (za predpokladu, že klient niekoho splnomocnil na preberanie zásielok) alebo môže poslať podpísané tlačivo, kde bude jeho podpis úradne overený, s overeným prekladom.

Dátum expirácie hesla je po prihlásení zobrazený v hornej časti okna Internet bankingu. V prípade, že si heslo nezmeníte počas nastavenej doby, po prihlásení do Internet bankingu budete presmerovaný automaticky na stránku zmeny hesla. V prípade, že tri razy za sebou zadáte nesprávne staré heslo, Váš prístup do Internet bankingu bude na nasledujúcich 30 minút zablokovaný. Expirácia hesla nemá vplyv na úspešnosť prihlásenia do Internet bankingu.

SEPA prevodný príkaz slúži na realizáciu bezhotovostných platieb v eurách v rámci SEPA priestoru.

SEPA prevodný príkaz môžete zadať v Internet bankingu cez SEPA platobný styk v časti SEPA prevodné príkazy.

V časti Z účtu si musíte zvoliť účet, z ktorého si prajete zadať prevodný príkaz. V prípade, že si nezvolíte žiadny účet, príkaz sa zrealizuje z preddefinovaného účtu (preddefinovaný účet je možné meniť v sekcii Moje nastavenia v časti Iné nastavenia Internet bankingu).

Následne si zvoľte a zadajte potrebné údaje na realizáciu prevodného príkazu v jednotlivých sekciách:

 • Príjemca – zvoľte si príjemcu zo šablóny alebo cez iný účet zadajte ľubovoľného príjemcu platby.
 • Účet – zadajte IBAN príjemcu (číslo účtu príjemcu) platby a názov príjemcu. Tieto údaje sú povinné.
 • Platobné symboly – v prípade potreby môžete zadať platobné symboly. Tieto údaje nie sú povinné.
 • Suma a splatnosť – zadajte sumu v eurách, dátum splatnosti a môžete tiež uviesť správu pre príjemcu.

Na autorizáciu prevodného príkazu prejdite cez tlačidlo Pripraviť na podpis. Zadané údaje o platbe si, prosím, opätovne skontrolujte a vyžiadajte si autorizačný SMS kód cez tlačidlo Poslať SMS kód. Stlačením tlačidla Potvrdiť celú operáciu dokončíte a úspešnú autorizáciu vám potvrdí oznámenie s potvrdenkou.

SEPA trvalý príkaz slúži na realizáciu bezhotovostných platieb v eurách v rámci SEPA priestoru v pravidelných intervaloch.

SEPA trvalý príkaz môžete zadať v Internet bankingu cez SEPA platobný styk v časti SEPA trvalé príkazy.

V časti SEPA trvalé príkazy máte k dispozícii zoznam vašich trvalých príkazov ktoré môžete upravovať alebo rušiť. Ak máte záujem o vytvorenie nového trvalého príkazu, potvrďte tlačidlo Nový trvalý príkaz.

V časti Z účtu si musíte zvoliť účet, z ktorého si prajete zadať trvalý príkaz. V prípade, že si nezvolíte žiadny účet, príkaz sa bude realizovať z preddefinovaného účtu (preddefinovaný účet je možné meniť v sekcii Moje nastavenia v časti Iné nastavenia Internet bankingu).

Následne si zvoľte a zadajte potrebné údaje pre trvalý príkaz v jednotlivých sekciách:

 • Príjemca – zvoľte si príjemcu zo šablóny alebo cez iný účet zadajte ľubovoľného príjemcu platby.
 • Účet – zadajte IBAN príjemcu (číslo účtu príjemcu) platby a názov príjemcu. Tieto údaje sú povinné.
 • Platobné symboly – v prípade potreby môžete zadať platobné symboly. Tieto údaje nie sú povinné.
 • Suma a splatnosť – zadajte sumu v eurách, periodicitu, dátum prvej splátky, dátum platnosti trvalého príkazu a môžete tiež uviesť správu pre príjemcu.

Na autorizáciu trvalého príkazu prejdite cez tlačidlo Pripraviť na podpis. Zadané údaje o platbe si, prosím, opätovne skontrolujte a vyžiadajte si autorizačný SMS kód cez tlačidlo Poslať SMS kód. Stlačením tlačidla Potvrdiť celú operáciu dokončíte a úspešnú autorizáciu vám potvrdí oznámenie.

O zmenu trvalých príkazov v internet bankingu je potrebné požiadať cez ľavé menu „SEPA platobný styk->SEPA Trvalé príkazy“. Po výbere tohto menu sa zobrazí tabuľka aktívnych trvalých príkazov zadaných pre vybraný účet. Následne kliknete na „Upraviť“. V zobrazenom formulári je potrebné vybrať požadovanú zmenu.

Po vyplnení formulára potvrďte tlačidlo „Pripraviť na podpis“. Po kontrole žiadosti doplňte podľa typu autorizácie pre účet autorizačný kód.

O zrušenie trvalých príkazov v internet bankingu je potrebné požiadať cez ľavé menu „SEPA platobný styk->SEPA Trvalé príkazy“. Po výbere tohto menu sa zobrazí tabuľka aktívnych trvalých príkazov zadaných pre vybraný účet. Následne pri predmetnom trvalom príkaze kliknete na zaškrtávacie políčko v stĺpci vybrať. Po vyplnení formulára potvrďte tlačidlo „Zrušiť vybrané“.

Založenie trvalého príkazu sa realizuje taktiež cez ľavé menu „SEPA platobný styk->SEPA Trvalé príkazy“. Následne kliknete na „Nový trvalý príkaz“. V zobrazenom formulári je potrebné vyplniť požadované náležitosti trvalého príkazu. Po vyplnení formulára potvrďte tlačidlo „Pripraviť na podpis“. Po kontrole žiadosti doplňte podľa typu autorizácie pre účet autorizačný kód.

Možnosť zadať prevodný príkaz v internet bankingu je prístupný cez menu „SEPA platobný styk-> SEPA prevodné príkazy“.

Ak chcete realizovať len jeden prevodný príkaz, po vyplnení formulára potvrďte tlačidlo „Pripraviť na podpis“. Po kontrole žiadosti doplňte podľa typu autorizácie pre účet autorizačný kód.

Zoznam zrealizovaných platieb je možné skontrolovať v internet bankingu, v menu „SEPA platobný styk->História SEPA príkazov tlač“, sa Vám po zadaní požadovaných náležitosti vygeneruje "Potvrdenia domácich platobných príkazov“.

Stránka na zobrazenie všetkých zaúčtovaných i nezaúčtovaných transakcií na účte je po prihlásení prístupná cez ľavé menu „Účty->Výpis z účtu“. Výpis z účtu poskytuje detailné informácie o všetkých typoch transakcií na zvolenom účte – zaúčtovaných aj nezaúčtovaných (rezervácie, čakajúce platby). Výber stavu transakcie je hneď pod výberom dátumu. Čakajúce transakcie sú transakcie, ktoré boli zadané, ale ešte neboli zrealizované.

V prípade, že čakajúcu transakciu je možné ešte zrušiť (je ešte pred dátumom splatnosti), zobrazuje sa v poslednom stĺpci zaškrtávacie políčko. Ak chcete čakajúcu transakciu zrušiť ešte pred jej zrealizovaním, označte ju a potvrďte tlačidlo „Pripraviť na zrušenie“. Skontrolujte vybrané čakajúce transakcie na zrušenie a doplňte podľa typu autorizácie pre účet autorizačný kód. Ak sa v stĺpci zaškrtávacie políčko nenachádza, platbu, žiaľ, nie je možné zrušiť (pre zrušenie takejto platby je potrebné navštíviť osobne obchodné miesto).

Podľa obchodných podmienok je limit v Internet bankingu závislý od spôsobu autorizácie (SMS autorizácia 50 000 €, token bez limitu). Limit je možné znížiť, dá sa tak spraviť priamo pri zriaďovaní služby alebo kedykoľvek neskôr cez tlačivo, prípadne žiadosť majiteľa účtu. Ponúkame možnosť nastaviť si max. limit na každú jednu transakciu alebo aj max. limit všetkých transakcií za jeden deň.

a/ pre realizáciu pravidelných platieb je možné vyhľadať platbu vo výpise a kliknúť na ikonu zopakovať. Po kliknutí na túto ikonu sa klient môže rozhodnúť, či platbu chce zopakovať okamžite alebo si z nej vytvorí šablónu (v budúcnosti už nebude musieť vyhľadávať vo výpise).

b/ cez ľavé menu si zvolí Platobný styk/Šablóna, kde si nastaví šablónu (predvyplnený vzor) prevodného príkazu.

V šablóne si klient môže nastaviť aj deň v mesiaci, kedy mu banka má poslať upozornenie na blížiaci sa termín úhrady.

Áno, Poštová banka umožňuje pozastavenie nočných SMS správ. Klient si môže zvoliť časový interval, kedy nechce byť rušený SMS správami (v celých hodinách, v tvare xx:00). SMS správy banky zasiela pri aktuálnom pohybe na učte, napríklad pri platbe kartou alebo po realizácií platieb. V záujme bezpečnosti účtu banka odporúča klientom prijímať SMS správy nepretržite.

Potvrdzovacia SMS slúži na autorizáciu aktívnych operácií v Internet bankingu. Potvrdzovaciu SMS by ste mali prijať do niekoľkých sekúnd po vyžiadaní cez tlačidlo Poslať SMS kód.

Pokiaľ ste po vyžiadaní nedostali potvrdzovaciu SMS, prosím, počkajte 3 minúty a proces opakujte.

V prípade, že ste potvrdzovaciu SMS neprijali ani po opätovnom vyžiadaní, kontaktujte, prosím, Infolinku 08550 6500 (*6500).

Pokiaľ máte záujem dostávať SMS notifikácie ohľadom pohybov na vašom účte, je potrebné, aby ste si aktivovali službu SMS info prostredníctvom vášho Internet bankingu alebo o ňu požiadali na obchodnom mieste. Cez Internet banking požiadate o aktiváciu služby cez Žiadosti majiteľa účtu v časti Zmeny služby el. bankovníctva -> Aktivované služby elektronického bankovníctva.

V časti SMS info zvoľte áno na číslo, uveďte svoje telefónne číslo v medzinárodnom tvare. V prípade záujmu si môžete navoliť čas, kedy nechcete byt rušený alebo nechcete byť informovaný o transakciách pod 20 EUR. Následne prejdite na autorizáciu zmeny cez tlačidlo Pripraviť na podpis.

Vyžiadajte si autorizačný SMS kód cez tlačidlo Poslať SMS kód a stlačením tlačidla Potvrdiť celú operáciu dokončíte a úspešnú zmenu údajov vám potvrdí oznámenie.

Prejdite na stránku so zmenou hesla

Po prihlásení do Internet bankingu máte podstránku so zmenou hesla dostupnú na jeden klik.
Stačí zvoliť tlačidlo Zmena hesla, ktoré nájdete v pravom hornom rohu stránky hneď pod Odhlásiť sa.
Ďalšou možnosťou je kliknúť v menu Moje nastavenia na položku Zmena hesla.

Okrem zmeny hesla si na tejto stránke môžete zmeniť aj interval na zmenu hesla, to však z bezpečnostných dôvodov neodporúčame.

Zmeňte si heslo

Pri voľbe nového hesla treba dodržať nasledujúce pravidlá:

 • musí obsahovať minimálne 8 a maximálne 14 znakov,
 • musí obsahovať zároveň aspoň jedno veľké písmeno (A-Z), jedno malé písmeno (a-z) a jednu číslicu (0-9),
 • nesmie obsahovať diakritiku (mäkčene a dĺžne) a iné špeciálne znaky (napr. < > % - . _ * + / @),
 • nesmie obsahovať prihlasovacie meno a slová heslo alebo password.


Do príslušných polí zadajte postupne vaše aktuálne heslo, vaše nové heslo a ešte raz vaše nové heslo, aby ste predišli prípadným preklepom pri jeho vpisovaní.

Vyžiadajte si autorizačný SMS kód cez tlačidlo Poslať SMS kód a stlačením tlačidla Potvrdiť celú operáciu dokončíte a úspešnú zmenu hesla vám potvrdí oznámenie.

Prečo si meniť heslo pravidelne?

Pravidelná zmena hesla je dôležitá pre bezpečné využívanie Internet bankingu.
Minimalizujete tým riziko jeho odcudzenia, ktoré sa v prípade dlhšieho používania rovnakého hesla zvyšuje.

Po prvom prihlásení ste povinný zmeniť si prvotne pridelené heslo.
Následne vám je prednastavený trojmesačný interval na zmenu hesla.
Ak si heslo ani po uplynutí tohto intervalu nezmeníte, po prihlásení do Internet bankingu budete automaticky presmerovaný na stránku so zmenou hesla.
Interval na zmenu hesla vám odporúčame nemeniť, akékoľvek zmeny na ňom vykonávate na vlastné riziko.

Prístupové meno vám bolo odoslané na váš e-mail a prvotné heslo v SMS správe na mobilné číslo, ktoré ste uviedli pri zriadení. Ak ste neuviedli e-mail alebo telefón, údaje vám boli odoslané poštou v dvoch oddelených obálkach.

V prípade, že prístupové meno nemáte k dispozícii, je potrebné navštíviť obchodné miesto a požiadať o opätovné odoslanie prístupového mena.

V prípade, že nemáte k dispozícii prístupové heslo, môžete požiadať o obnovenie hesla cez odkaz Zabudol som heslo na úvodnej stránke Internet bankingu. O opätovné odoslanie prístupového hesla môžete tiež požiadať na obchodnom mieste alebo cez Infolinku 0850 00 6500 (*6500).

Číslo mobilu je možné zmeniť, len ak máte prístup k svojmu starému číslu. V opačnom prípade, prosím, navštívte niektoré z našich obchodných miest

Pokiaľ máte aj naďalej k dispozícii svoje pôvodné telefónne číslo, môžete zadať zmenu cez Internet banking cez Žiadosti majiteľa účtu v časti Zmeny služby el. bankovníctva -> Aktivované služby elektronického bankovníctva.

Pri zmene aktivovaných služieb elektronického bankovníctva uveďte svoje nové telefónne číslo v medzinárodnom tvare a prejdite na autorizáciu zmeny cez tlačidlo Pripraviť na podpis.

Vyžiadajte si autorizačný SMS kód cez tlačidlo Poslať SMS kód a stlačením tlačidla Potvrdiť celú operáciu dokončíte a úspešnú zmenu údajov vám potvrdí oznámenie.

Zmenu e-mailovej adresy môžete zadať v Internet bankingu cez Žiadosti majiteľa účtu v časti Zmeny služby el. bankovníctva -> Kontaktné údaje pre elektronické bankovníctvo.

Pri zmene kontaktných údajov pre elektronické bankovníctvo cez tlačidlo Zmeniť uveďte svoju novú e-mailovú adresu a prejdite na autorizáciu zmeny cez tlačidlo Pripraviť na podpis.

Vyžiadajte si autorizačný SMS kód cez tlačidlo Poslať SMS kód a stlačením tlačidla Potvrdiť celú operáciu dokončíte a úspešnú zmenu údajov vám potvrdí oznámenie.

Úvery a pôžičky

V prvom rade Vám odporúčame navštíviť pobočku Poštovej banky, kde sa s predajcom môžete porozprávať o prenastavení úveru tak, aby vyhovoval Vašim potrebám. V prípade, ak na predčasnom splatení budete aj naďalej trvať, na obchodnom mieste (pošta, pobočka) je potrebné podať žiadosť o predčasné splatenie úveru. Po spracovaní žiadosti Vám banka zašle listovú zásielku zo zostatkovou hodnotou úveru. Banka spracuje žiadosť klienta bezodkladne, spravidla do 7 pracovných dní.

O odklad splátok je možné požiadať na obchodnom mieste (pošta, pobočka), cez tlačivo „Žiadosť o zmenu k úveru“. O odklad splátok je možné požiadať po zaplatení minimálne šiestich zaplatených splátkach. Minimálne je možné požiadať o odklad splátok na jeden mesiac a maximálne na šesť mesiacov. Banka žiadosť o odklad posúdi a po splnení interných podmienok banky Vám bude odklad schválený.

Poštová banka požaduje od klienta pri zriadení podnikateľského účtu predložiť:

 • vyplnenú zmluvu o účte,
 • doklad, preukazujúci oprávnenie klienta vykonávať podnikateľskú činnosť, nie starší ako tri mesiace,
 • platný doklad totožnosti klienta,
 • vyplnený podpisový vzor.

Zmluva o účte nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom zúčtovania prvého vkladu v minimálnej výške 33,19 €. Klient vloží prvý vklad (v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom) na podnikateľský účet po predchádzajúcom pridelení čísla účtu. Ak majiteľ účtu do jedného mesiaca od podpísania zmluvy o účte nevloží prvý vklad na svoj podnikateľský účet, platnosť zmluvy o účte zaniká s okamžitou účinnosťou.

Na prehliadanie slúži voľne šíriteľný prehliadač Acrobat Reader, ktorý je voľne dostupný. Dá sa stiahnuť na adrese výrobcu www.adobe.com, kde v záložke Downloads si zvolíte „Get Adobe reader“ a stiahnete si uvedený prehliadač.

Užitočný účet

Užitočný účet je komplexný účet, ktorý obsahuje všetky potrebné služby, ktoré v banke najčastejšie používate a navyše ich budete môcť využívať úplne neobmedzene. V účte máte zahrnuté trvalé príkazy, inkasá, platby cez internet či vklady v hotovosti. Hotovosť si vyberiete bezplatne na viac ako 7 000 miestach po celom Slovensku - z bankomatov Poštovej banky, POŠTOMATOV na každej pošte a vo vybraných potravinách so službou CashBack. Samozrejmosťou je internet banking a zasielanie bezplatných SMS správ o zostatku a pohyboch na účte priamo na Váš mobil a k tomu platobnú kartu podľa Vášho výberu

Zriadiť si Užitočný účet môžete už aj ONLINE alebo sa zastaviť na ktorejkoľvek pošte alebo pobočke a požiadať o zriadenie. V prípade, že ste už naším klientom, tak Vám vieme žiadosť poslať priamo domov alebo môžete o zmenu účtu požiadať prostredníctvom Vášho internet bankingu.

Do krajín EÚ stačí zaslať číslo účtu vo formáte IBAN a názov účtu, do ostatných krajín okrem čísla a názvu účtu aj BIC-kód Poštovej banky (POBNSKBA).

IBAN a BIC-kód banky príjemcu (tzv. swiftový kód banky) je možné získať z výpisu Vášho účtu, prípadne v internet bankingu, v sekcii „Informácie o účtoch“, po rozkliknutí ikony „Detail“.

Aktuálny stav spracovania žiadosti o úver je možné overiť telefonicky na tel.č. 0850 211 211, pripadne na obchodnom mieste, kde ste žiadosť podali.

Poštová banka v súčasnosti zriaďuje osobné účty, ktoré sú vedené iba na jedného majiteľa účtu.

Ak by Vám boli na jeden účet poukazované dôchodkové dávky pre rôznych poberateľov dôchodkových dávok, tzn. nielen pre majiteľa účtu, v prípade neočakávanej udalosti zo strany majiteľa účtu by druhý poberateľ nemohol zrealizovať výber z tohto účtu, tzn. nedostal by sa k svojim finančným prostriedkom.

Poštová banka ponúka pre klientov, ktorí poberajú niektorú z dôchodkových dávok, možnosť otvoriť za zvýhodnených podmienok Užitočný účet Senior. Podmienkou je, aby klient bol poberateľom dôchodkovej dávky a zároveň bol aj majiteľom účtu.

Užitočný účet Senior je komplexný účet, ktorý za zvýhodnený mesačný poplatok len 2 eur obsahuje všetky potrebné služby, ktoré v banke najčastejšie používate a navyše ich budete môcť využívať úplne neobmedzene. V účte máte zahrnuté trvalé príkazy, inkasá, platby cez internet či vklady v hotovosti. Hotovosť si vyberiete bezplatne na viac ako 7 000 miestach po celom Slovensku - z bankomatov Poštovej banky, POŠTOMATOV na každej pošte a vo vybraných potravinách so službou CashBack. Samozrejmosťou je internet banking a zasielanie bezplatných SMS správ o zostatku a pohyboch na účte priamo na Váš mobil a k tomu platobnú kartu podľa vášho výberu.

Obchodné podmienky pojednávajú zvlášť o adrese k osobnému účtu a zvlášť k doplnkovým službám, vrátane platobnej karty. Žiadosť na zmenu adresy pri Vašom osobnom účte bola vykonaná podľa žiadosti majiteľa účtu. Zmena sa týkala výhradne písomnej korešpondencie k osobnému účtu. Adresa určená na písomnú komunikáciu ohľadom platobnej karty nebola zmenená (v žiadosti nebola uvedená požiadavka na zmenu).

Keďže žiadosť na zmenu adresy k platobnej karte nebola doručená najneskôr do 15. dňa predposledného mesiaca platnosti uvedenej platobnej karty, prevydaná platobná karta bola zaslaná na adresu Záriečie 114, 020 52 Mestečko, okres Púchov.  Ak máte na pošte zadané preberanie zásielok rodinným príslušníkom, splnomocnená osoba zásielku prevezme a môže Vám ju doposlať. Pokiaľ službu na preberanie zásielok nemáte aktívnu, a zásielka s platobnou kartou sa vráti do Poštovej banky, je možné na základe e-mailovej žiadosti zásielku preposlať na Vašu aktuálnu adresu.

Klient svoje číslo účtu vo formáte IBAN zistí z výpisu účtu, resp. z internet bankingu. V záujme zabezpečiť pre klientov čo najväčší komfort, vydáva Poštová banka už od mája 2014 platobné karty, na ktorých si klienti nájdu priamo vytlačené svoje číslo účtu vo formáte IBAN.

IBAN platobného partnera je uvedený napríklad priamo na faktúre alebo ho klient môže zistiť pomocou IBAN kalkulačky (zadaním čísla účtu vo formáte BBAN), ktorú nájde na webe Poštovej banky a tiež priamo v prostredí internet bankingu.

Sporiace produkty

Pri zriadení termínovaného vkladu (TV) je potrebné sumu otváracieho vkladu na dohodnutý účet poukázať najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy o TV. Suma TV vo výške aspoň povinného minimálneho vkladu nemusí byt splatená jednorázovo, ale musí byť zúčtovaná v rámci jedného dňa. Nasledujúci deň po pripísaní otváracieho vkladu už na TV nie je možné realizovať dodatočné vklady.

Poštová banka zakladá viazané termínované vklady s automatickým opakovaním, pričom doba viazanosti začína plynúť pripísaním otváracieho vkladu. Po uplynutí doby viazanosti sa

Váš termínovaný vklad obnoví (revolvuje) a v nasledujúcom období viazanosti bude úročený sadzbou podľa platného úrokového oznámenia v deň revolvovania.

 

Po zriadení termínovaného vkladu (TV) s automatickým opakovaním, môžete požiadať o zmenu na jednorazový termínovaný vklad. Žiadosť o zmenu k TV musí byť predložená na ktoromkoľvek obchodnom mieste najneskôr päť pracovných dní pred dňom obnovy, resp. splatnosti TV. Je potrebné, aby ste mali so sebou identifikačný doklad.

Google Pay

V prvom rade potrebujete zariadenie s Androidom vo verzii 5.0 Lollipop alebo novšej. Ďalej potrebujete aplikáciu Google Pay (dá sa stiahnuť z obchodu Google Play).

Áno, stiahnutie a platenie prostredníctvom aplikácie Google Pay je bezplatné.

Áno. Pri pridávaní Vašej platobnej karty do mobilu nie je číslo karty ukladané do aplikácie ani vášho mobilu a údaje o karte nie sú poskytované spoločnosti Google, či uvedené u obchodníka pri platení. Služba funguje na princípe využívania virtuálneho čísla karty, ktoré je šifrované a nie je uložené vo Vašom mobilnom telefóne.

Aplikáciu Google Pay nájdete v obchode Google Play, odkiaľ si ju viete bezplatne stiahnuť.

Pokiaľ máte na Vašom mobilnom telefóne zapnutú službu „Nájdi moje zariadenie“, svoj mobil môžete zablokovať prostredníctvom prihlásenia sa do svojho Google účtu na  www.google.com/android/devicemanager. V opačnom prípade prosím kontaktujte našu zákaznícku infolinku na čísle 0850 006500, prostredníctvom ktorej Vám naši operátori kartu v mobile zablokujú.

Online chat

Z hľadiska bezpečnosti a ochrany osobných údajov je možné prostredníctvom online chatu získať iba všeobecné informácie týkajúce sa portfólia produktov Poštovej banky a.s.

Slúži najmä na všeobecné otázky o produktoch a službách, funkciách a možnostiach Internet bankingu, alebo pre rady a tipy ku každodennému bankovníctvu.

Ďalšie informácie

Ak ste odpoveď na vaše otázky nenašli v týchto návodoch, alebo v našich FAQ v internet bankingu, kontaktujte naše zákaznícke centrum na adrese info@pabk.sk, alebo cez náš kontaktný formulár, prípadne na čísle 0850 00 6500 (*6500), alebo online chate.