Finančné údaje v zmysle opatrenia NBS 16/2014

Od 30.6.2021 nájdete Informácie o finančných ukazovateľoch banky už len na stránke 365.bank.

Individuálne účtovné závierky

Individuálne účtovné závierky

Od 30.6.2021 nájdete individuálne účtovné uzávierky už len na stránke 365.bank.

Informácie o finančných ukazovateľoch banky

Informácie o finančných ukazovateľoch banky

Od 30.6.2021 nájdete Informácie o finančných ukazovateľoch banky už len na stránke 365.bank.

Priebežné účtovné závierky

Priebežné účtovné závierky

Od 30.6.2021 nájdete priebežné účtovné uzávierky už len na stránke 365.bank.

Konsolidované účtovné závierky

Konsolidované účtovné závierky

Od 30.6.2021 nájdete konsolidované účtovné uzávierky už len na stránke 365.bank.