Finančné údaje v zmysle opatrenia NBS 16/2014

Priebežné účtovné závierky

Priebežné účtovné závierky

Od 30.6.2021 nájdete priebežné účtovné uzávierky už len na stránke 365.bank.

Konsolidované účtovné závierky

Konsolidované účtovné závierky

Od 30.6.2021 nájdete konsolidované účtovné uzávierky už len na stránke 365.bank.