Informácie o akcionároch banky

Zoznam akcionárov, ktorí vlastnia aspoň 5%-ný podiel na základnom imaní 365.bank, a. s., odštepný závod Poštová banka

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008