Informácie o činnosti banky

Informácie o banke, jej činnosti, opatreniach na nápravu a uložených pokutách za jednotlivé obdobia.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008