Informácie o valných zhromaždeniach

Informácie k jednotlivým valným zhromaždeniam 365.bank, a. s., odštepný závod Poštová banka do 18.6. 2020. Aktuálne informácie k jednotlivým valným zhromaždeniam nájdete na web stránke 365.bank.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010