Kontakty

Obchodné meno:

365.bank, a. s., odštepný závod Poštová banka.

Sídlo:

Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava

Právna forma:

akciová spoločnosť

Zapísaná:

obchodný register Okresného súdu Bratislava I

oddiel: Sa, vložka č.: 501/B

IČO:

31 340 890

DIČ:

20 20 29 42 21

IČ DPH:

SK 70 20 0006 80

Korešpondenčná adresa:

Všeobecná adresa:
365.bank, a. s., odštepný závod Poštová banka
Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava

Na účely reklamácie:
365.bank, a. s., odštepný závod Poštová banka
Reklamácie a sťažnosti
Karloveská 34
841 04 Bratislava

E-mail:

info@pabk.sk

Telefonický kontakt:

Infolinka:
0850 00 6500 alebo *6500

Pre volania zo zahraničia:
+421 2 5960 1122

Blokovanie platobných kariet:
+421 2 20 30 34 44 (Danube Pay nonstop)

Orgán dohľadu a sídlo: 

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava