Služby kapitálového trhu

Vlastníte cenné papiere, alebo rozmýšľate o ich kúpe alebo predaji? Staňte sa súčasťou kapitálového trhu prostredníctvom banky a obchodujte tak s cennými papiermi na slovenskom a zahraničnom kapitálovom trhu.

Obchodovanie s CP na finančných trhoch na účet klienta

  • sprostredkovanie nákupu a predaja cenných papierov a iných finančných nástrojov.

Služby súvisiace s CP v CDCP

  • zriadenie a vedenie účtu majiteľa cenných papierov, výpis z účtu, registrácia prevodu, prechodu, presunu cenných papierov, registrácia záložného práva a ďalšie služby člena CDCP na základe požiadavky klienta.

Oznámenia o konaní valných zhromaždení v súlade so Zákonom 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách §107o a Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/828 - Podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov (SRD II):
https://www.cdcp.sk/valne-zhromazdenia-pre-akcionarov/

Služby súvisiace s CP v CDCP sú poskytované na pobočkách:

  • Pobočka Bratislava - River Park, Dvořákovo nábrežie 4, 81102 Bratislava I
  • Pobočka Nitra Štefánikova trieda, Štefánikova trieda 65, 94901 Nitra
  • Pobočka Žilina, Na priekope 19, 01203 Žilina
  • Pobočka Košice Dargov, Štúrova 1, 04001 Košice