Kariéra

Hľadáte priestor pre realizáciu vlastných nápadov a riešení? Pridajte sa k nám!  Neustále rastieme, otvárame nové pobočky a zlepšujeme sa.

Voľné pracovné pozície

Staňte sa súčasťou nášho dynamického tímu! Pracovné príležitosti ponúkame vo všetkých regiónoch. Nájdite tú vašu!

Priamo v Bratislave sídli centrála Poštovej banky, naše dcérske spoločnosti a 10 pobočiek Poštovej banky. V ostatných regiónoch Slovenska sídlia prevažne naše pobočky a firemné centrá. Prečítajte si viac informácii o Poštovej banke v sekcii o nás.

Prečo pracovať v Poštovej banke?

Sme bankou roka, máme množstvo ocenení a úspechov dosiahnutých vďaka našim zamestnancom.

Neustále rastieme, otvárame nové pobočky a zlepšujeme sa.

Máme otvorenú a neformálnu firemnú kultúru, stretávame sa na rôznych spoločných akciách a podujatiach. Spolu športujeme, fandíme hokeju, navštevujeme divadlá, múzeá a pomáhame svojmu okoliu.

Myslíme nielen na svojich zamestnancov a ale aj na spoločnosť, v ktorej žijeme. Aj prostredníctvom našej Nadácie Poštovej banky pomáhame a staráme sa o okolie.

Staráme sa o rozvoj a rast našich kolegov. U nás máte možnosť vypracovať sa napríklad z pozície pokladníka na riaditeľa pobočky, z brigádnika na špecialistu a pod.

Máme svoje hodnoty, ktorých sa držíme a riadime sa nimi pri všetkom, čo robíme. Našimi hodnotami sú JEDNODUCHOSŤ, FÉROVOSŤ, DOSTUPNOSŤ, PROFESIONALITA a ĽUDSKOSŤ.

Riadime sa ETICKÝM kódexom. Prostredníctvom etického kódexu dáva organizácia na vedomie svojim pracovníkom i okoliu, že etika je dôležitou súčasťou jej kultúry a aktivít.

Svojim zamestnancom dávame to najlepšie

Programy pre študentov

Trainee program Poštovej banky

Trainee program v Poštovej banke má za sebou už 6 ročnú históriou, počas ktorej stážovalo a stážuje na jednotlivých divíziách banky a v jej dcérskych spoločnostiach 61 šikovných študentov.

V rámci 9 mesačného adaptačného a rozvojového programu si zaradený na konkrétnu divíziu v banke alebo do niektorej dcérskej spoločnosti a máš možnosť pracovať v oblastiach akými sú riadenie rizík, marketing, financie, právna oblasť, ľudské zdroje či projektové riadenie. Počas programu budeš mať príležitosť prejaviť sa, ukázať svoje vedomosti, aktívne pracovať na projektoch, ale i komunikovať s top manažmentom.

 • Tí najlepší zotrvajú na danej pozícii aj po ukončení štúdia a stanú sa súčasťou nášho silného bankového tímu.
 • Nájsť a prijať do banky ambicióznych a talentovaných študentov 5. ročníkov VŠ
 • Ponúknuť príležitosť na profesionálny a osobnostný rast
 • Pripraviť si nových špecialistov pre budúce potreby banky

Čo od teba očakávame?

 • Komunikačné zručnosti a otvorenosť
 • Chuť učiť sa nové veci a odborne / osobnostne rásť
 • Otvorenosť k zmenám, inovatívnosť a proaktívny prístup

Čo máme pre teba pripravené v priebehu programu?

 • Rozvojové aktivity - soft tréningy šité na mieru podľa vybraných kompetencií (Komunikačné zručnosti, Time management, Asertitiva, Prezentačné zručnosti, ...)
 • Odborné workshopy - zamerané na oboznámenie sa s produktami a hlavnými činnosťami PABK (projektové riadenie, právne minimum, produktové minimum, návšteva pobočky, návšteva Call centra, ...)
 • On the job training spolu s prideleným mentorom
 • Zážitkové aktivity - teambuildingy zamerané na tímovú spoluprácu
 • Stretnutia s top manažmentom banky
 • Diskusné fórum s garantmi programu, individuálne konzultácie
 • Účasť na formálnych a neformálnych aktivitách či už v rámci divízie alebo Trainee programu
 • Účasť na bankových akciách
 • Balík výhod počas programu (zľavy u našich partnerov, možnosť využitia športovísk)
 • Možnosť konzultácie diplomovej práce
 • Využitie odbornej knižnice Poštovej banky

Si študentom 4. ročníka VŠ?
Tak neváhaj a využi svoju príležitosť!

Na tejto linke sa môžeš prihlásiť do Trainee programu.

Nové postrehy od našich Trainees

Možnosť zúčastniť sa Trainee programu v Poštovej banke bola pre mňa, študenta archívnictva, veľkou príležitosťou rozšíriť svoje odborné zameranie. Vďaka pôsobeniu na Referáte podateľne a registratúry, Odbore back office som mala možnosť rok poznávať činnosť banky, oboznámiť sa s fungovaním procesov a spoznať jej písomnú produkciu. Zároveň som vďaka môjmu mentorovi dostala priestor vyjadriť svoje postrehy a zapojiť sa do niekoľkých projektov. Veľkým plusom Trainee programu bola pre mňa možnosť stráviť posledný rok v škole nielen štúdiom ale už aj uplatňovaním svojich teoretických vedomostí v praxi a ich rozširovaním na novú špecifickú oblasť. Každému (nielen archivárovi), kto zvažuje svoju účasť na Trainee programe Poštovej banky, by som určite radila neváhať a poslať žiadosť.

Pôsobila som ako Trainee na oddelení PR - interná komunikácia. Hneď na začiatku programu som si so svojou mentorkou nastavila ciele, dohodli sa na podmienkach a konkrétnej agende, ktorú budem vykonávať počas tohto ročného programu. Pracovala som na reálnych zadaniach, dostávala som pravidelnú spätnú väzbu, čo mi pomáhalo napredovať a zdokonaľovať sa vo svojej agende. Zlepšila som si komunikačné schopnosti a zručnosti, naučila sa nastaviť správny time-management, riešiť veci zodpovedne a promptne. Svoj program som využila naplno a som veľmi rada, že mi po jeho skončení bola poskytnutá pracovná zmluva. Celkovo program hodnotím na výbornú a naozaj môžem len odporučiť každému študentovi. Je to perfektná príležitosť ako už počas školy si vyskúšať teoretické poznatky v praxi.

Trainee program mi dal veľa. Za najhodnotnejší prínos považujem to, že už počas školy som sa začala postupne zapájať do pracovného života, takže prechod zo školy do práce nebol taký radikálny. Získať pracovné skúsenosti v banke akou je Poštová banka, bolo nespornou výhodou oproti mojim spolužiakom, keď som si vedela teoretické vedomosti v škole prepojiť s praxou a vedela mnohé veci vysvetliť na konkrétnych príkladoch z praxe. Navyše, mi bol poskytnutý dostatočný priestor na prípravu na štátne skúšky a už počas trainee programu mi bolo poskytnuté pracovné miesto, čo mi taktiež veľmi uľahčilo situáciu pred štátnicami, kedy som nemusela absolvovať množstvo pohovorov a hľadať si miesto, ale bola mi ponúknutá pracovná pozícia, ktorá sa neodmieta.

Možnosť zúčastniť sa Trainee programu v Poštovej banke bola pre mňa, študenta archívnictva, veľkou príležitosťou rozšíriť svoje odborné zameranie. Vďaka pôsobeniu na Referáte podateľne a registratúry, Odbore back office som mala možnosť rok poznávať činnosť banky, oboznámiť sa s fungovaním procesov a spoznať jej písomnú produkciu. Zároveň som vďaka môjmu mentorovi dostala priestor vyjadriť svoje postrehy a zapojiť sa do niekoľkých projektov. Veľkým plusom Trainee programu bola pre mňa možnosť stráviť posledný rok v škole nielen štúdiom ale už aj uplatňovaním svojich teoretických vedomostí v praxi a ich rozširovaním na novú špecifickú oblasť. Každému (nielen archivárovi), kto zvažuje svoju účasť na Trainee programe Poštovej banky, by som určite radila neváhať a poslať žiadosť.

Ivana Ďugelová OBO

Pôsobila som ako Trainee na oddelení PR - interná komunikácia. Hneď na začiatku programu som si so svojou mentorkou nastavila ciele, dohodli sa na podmienkach a konkrétnej agende, ktorú budem vykonávať počas tohto ročného programu. Pracovala som na reálnych zadaniach, dostávala som pravidelnú spätnú väzbu, čo mi pomáhalo napredovať a zdokonaľovať sa vo svojej agende. Zlepšila som si komunikačné schopnosti a zručnosti, naučila sa nastaviť správny time-management, riešiť veci zodpovedne a promptne. Svoj program som využila naplno a som veľmi rada, že mi po jeho skončení bola poskytnutá pracovná zmluva. Celkovo program hodnotím na výbornú a naozaj môžem len odporučiť každému študentovi. Je to perfektná príležitosť ako už počas školy si vyskúšať teoretické poznatky v praxi.

Lenka Baranovičová KGR

Trainee program mi dal veľa. Za najhodnotnejší prínos považujem to, že už počas školy som sa začala postupne zapájať do pracovného života, takže prechod zo školy do práce nebol taký radikálny. Získať pracovné skúsenosti v banke akou je Poštová banka, bolo nespornou výhodou oproti mojim spolužiakom, keď som si vedela teoretické vedomosti v škole prepojiť s praxou a vedela mnohé veci vysvetliť na konkrétnych príkladoch z praxe. Navyše, mi bol poskytnutý dostatočný priestor na prípravu na štátne skúšky a už počas trainee programu mi bolo poskytnuté pracovné miesto, čo mi taktiež veľmi uľahčilo situáciu pred štátnicami, kedy som nemusela absolvovať množstvo pohovorov a hľadať si miesto, ale bola mi ponúknutá pracovná pozícia, ktorá sa neodmieta.

Janka Repaňová ORP

Odborné praxe

Sme otvorení študentom, ktorí by u nás radi absolvovali svoju odbornú vysokoškolskú alebo stredoškolskú prax a taktiež už absolventom v prípade absolventskej praxe. Samotnú prax je možné absolvovať v rôznych oblastiach podľa zamerania študenta. Najčastejším miestom vykonania praxe sú určite naše retailové pobočky v rôznych mestách Slovenska.

Čo by som mal robiť, ak mám záujem o absolvovanie praxe v Poštovej banke? Zašlite nám Vašu žiadosť emailom na info@pabk.sk , alebo sa príďte informovať na najbližšiu pobočku Poštovej banky o možnosti absolvovania praxe. V oboch prípadoch si pripravte podklady o Vašej praxi, t.j. všetky materiály, ktoré Vám škola poskytla, zmluva, dohoda, potvrdenie o absolvovaní a podobne.

Benefity pre Vás

Našim cieľom je mať motivovaných a výkonných zamestnancov. Preto im dávame len to najlepšie. V praxi to znamená širokú škálu benefitov, ktoré rozdeľujeme do 5 kategórií..

PRACOVNÉ A SOCIÁLNE BENEFITY

 • pohyblivá pracovná doba
 • stravný lístok aj počas neprítomnosti v práci
 • príspevok pri odchode do dôchodku
 • finančná odmena pri pracovnom jubileu

PRODUKTOVÉ
ZVÝHODNENIA

množstvo výhodných a motivujúcich produktových zvýhodnení v rámci:

 • Poštovej banky a jej dcérských spoločností
 • Poštovej poisťovne
 • Penzijnej správcovskej spoločnosti
 • Dôchodkovej správcovskej spoločnosti
 • PB Finančných služieb

RODINA

 • príspevok pri narodení dieťaťa
 • príspevok pre deti zamestnancov k MDD
 • voľný deň pri sprevádzaní prváčika v prvý školský deň

ZDRAVIE, ŠPORT A ĎALŠIE VZDELÁVANIE

 • dni voľna na preliečenie
 • príspevok na zdravie, šport a ďalšie vzdelávanie
 • zvýhodnená náhrada príjmu počas práceneschopnosti
 • zľavy u našich partnerov

SPOLOČENSKÉ A KULTÚRNE PODUJATIA

 • Vianočný večierok
 • family sport days
 • retail konferencia
 • teambuildingy

Najčastejšie otázky

Nám nie je jedno, či uspejete na výberovom konaní a preto vám prinášame odpovede na najčastejšie otázky pre pohovorom.

Životopis by mal o vás povedať čo najviac. Dajte si pozor na obsah aj úpravu životopisu, na gramatické chyby. Pravdivo v ňom uveďte všetko podstatné, najmä popis všetkých činností, ktoré ste v práci/ brigáde vykonávali; s čím máte skúsenosti a viete robiť (činnosti, programy, aplikácie). Ak nebudete mať vhodnú, reprezentatívnu a aktuálnu fotku, tak ju do životopisu radšej nedávajte.

Motivačný list by mal namotivovať spoločnosť, aby si vybrala práve Vás. Vždy teda prispôsobte jeho obsah a znenie pozícii, o ktorú sa uchádzate. Vypichnite hlavné dôvody, prečo ste si vybrali danú spoločnosť, prečo sa na pozíciu hodíte a prečo by si mali vybrať práve Vás (Vaša motivácia, skúsenosti, zručnosti, znalosti a pod.). Určite nezasielajte „univerzálny motivačný list“ pre všetky pozície do všetkých spoločností! V tom prípade nesplní svoj účel.

Všetky životopisy starostlivo posúdime, každého kandidáta informujeme o stave výberového konania. V prípade splnenia požiadaviek/ predpokladov pre konkrétnu pozíciu, sa kandidát posúva do ďalšieho kola. Proces výberu zamestnancov sa u nás v Poštovej banke skladá z viacerých fáz, ich počet a typ je prispôsobený konkrétnej pozícii. Môže sa skladať z:

 • video pohovor - novinka, kandidát môže absolvovať krátke uvítacie stretnutie v pohodlí svojho domova
 • telefonický rozhovor - štandardne sa jedná o doplnenie informácií zo životopisu
 • osobný rozhovor - je u nás súčasťou každého výberového procesu
 • assessment cetrum - forma skupinového výberového konania pre špecifické typy pozícií obsahujúca úlohy/situácie riešené v skupine alebo individuálne.

Nepodceňte prípravu na pohovor. Vždy zvážte svoje schopnosti, vyberte si pozíciu, ktorej požiadavky/ kritériá spĺňate aspoň na 80% (najmä v oblasti vedomostí, zamerania, praxe). O spoločnosti a o pozícii si zistite a zapamätajte čo najviac, prejavíte tým Váš záujem. Premyslite si taktiež Vaše platové očakávania (poraďte sa so známymi, rodičmi, s internetom). Pripravte si krátku sebaprezentáciu (Vaša prax, skúsenosti, znalosti, zručnosti a pod.), skontrolujte si svoj životopis.

Na pohovor príďte včas, oddýchnutý, primerane oblečený (nie vždy je potrebný oblek, určite sa neobliekajte vyzývavo, žiadne rifle, športové trička, krátke nohavice a pod.). Na otázky sa snažte odpovedať jasne, konkrétne a pravdivo. Ak Vám niečo nebude jasné, určite sa nebojte opýtať sa. Nezabudnite sa aktívne zapájať do rozhovoru.