Ústredie

Poštová banka, a.s.
Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava

Tel: 0850 111 666

email: info@pabk.sk

IČO: 313 40 890
IČ DPH: SK7020000680

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 501/B

Písomný kontakt

Poštová banka, a.s.
Dvořákovo nábrežie 4
818 02 Bratislava 16

Klientske centrum

0850 111 666

pondelok až piatok:
od 7.00 do 19.00 hod.
sobota: od 8.00 do 13.00 hod.

Blokovanie prístupov a infolinka

0850 111 666

Zo zahraničia:
+421 2 5960 1122

Blokovanie platobných kariet

First Data [nonstop]:
+421 2 6828 5777

Pobočky a bankomaty

Pobočky a bankomaty

Kontaktný formulár

Vaše pripomienky Zavolať späť
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky je potrebn� aby ste mali zapnut� JavaScript vo va�om prehliadači.
Pre spr�vne fungovanie tejto str�nky si pros�m nain�talujte modern� internetov� prehliadač.