Kontakty

Všetky kontaktné údaje prehľadne na jednej stránke.

Centrála

 • Poštová banka, a.s.
 • Dvořákovo nábrežie 4
 • 811 02 Bratislava

Písomný kontakt

 • Poštová banka, a.s.
 • Dvořákovo nábrežie 4
 • 811 02 Bratislava

Kontaktné centrum

 • Operátori sú vám k dispozícii každý deň od 7.00 hod. do 22.00 hod.
  Mimo štátnych sviatkov. 

Zo zahraničia

+421 2 5960 1122

Blokovanie platobných kariet

First Data (nonstop):

+421 2 6828 5777 

Omeškanie splátok

V prípade omeškania splátok kontaktujte
naše oddelenie vymáhania pohľadávok:

 • Pon - pia: 8:00 - 16:00 hod.
 • +421 2 5960 2153
 • pohladavky@pabk.sk

Napíšte nám

Obchodné miesta

Bankové údaje

 • IČO: 31 340 890
 • DIČ: 2020294221
 • IČ DPH: SK7020000680

Banka je registrovaná ako člen DPH skupiny Poštovej banky.

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 501/B

Orgán dohľadu a sídlo:
Národná banka Slovenska 
Imricha Karvaša 1 
813 25 Bratislava