Ústredie

Poštová banka, a.s.
Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava

Tel: 0850 111 666

email: info@pabk.sk

IČO: 313 40 890
IČ DPH: SK7020000680

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 501/B

Písomný kontakt

Poštová banka, a.s.
Dvořákovo nábrežie 4
818 02 Bratislava 16

Klientske centrum

0850 111 666

pondelok až piatok:
od 7.00 do 19.00 hod.
sobota: od 8.00 do 13.00 hod.

Blokovanie prístupov a infolinka

0850 111 666

Zo zahraničia:
+421 2 5960 1122

Blokovanie platobných kariet

First Data [nonstop]:
+421 2 6828 5777

Pobočky a bankomaty

Pobočky a bankomaty

Kontaktný formulár

Vaše pripomienky Zavolať späť
Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript vo vašom prehliadači.
Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.