Korporátni klienti

Sme spoľahlivým partnerom pre spoločnosti s ročným obratom nad 1 mil. €. Kladieme dôraz na individuálny prístup založený na odbornom poradenstve, kvalitnej starostlivosti a schopnosti flexibilne plniť požiadavky korporátneho klienta.

Kontakt pre korporátnych klientov

Vaša otázka po telefóne