Typy EFT POS terminálov

Typy platobných terminálov

V ponuke Poštovej banky sú EFT POS terminály, ktorých parametre zodpovedajú požiadavkám medzinárodných kartových spoločností, užívateľského komfortu, ergonómie ako aj súčasným dizajnovým trendom. EFT POS terminály poskytuje v prevedeniach:

 • stacionárny, vhodný pre predajne s bežným pultovým predajom
 • mobilný, vhodný pre reštaurácie, donáškové služby, taxi, ...

POS Terminal Iwl220

Možnosti komunikácie EFT POS terminálov

Komunikácia EFT POS terminálu s autorizačným centrom môže byť zabezpečená prostredníctvom viacerých typov komunikačných kanálov:

 • analógová telefónna linka (dial-up),
 • digitálna telefónna linka (ISDN),
 • mobilná sieť (GPRS),
 • internet (SSL).

Akceptované karty a typy transakcií

 • VISA, VISA Electron, VPAY, PayWave
 • MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, PayPass™
 • American Express
 • Diners Club International

Typy transakcií

Na EFT POS termináloch je možné vykonávať nasledovné typy transakcií:

 • predaj,
 • návrat,
 • storno poslednej transakcie,
 • predautorizácia (vyžaduje dodatok k zmluve),
 • dokončenie predautorizácie,
 • predaj s prepitným,
 • medzisúčet,
 • uzávierka,
 • tlač kópie dokladu poslednej transakcie,
 • manuálne zadávanie čísla platobnej karty (vyžaduje dodatok k zmluve).

Obchodné podmienky

Službu, prijímanie platobných kariet prostredníctvom EFT POS terminálu, banka poskytuje na základe osobitnej zmluvy a k podnikateľskému účtu, ktorý je vedený v Poštovej banke. Banka si za poskytnuté služby účtuje zmluvne dohodnutý poplatok, ktorého výška je stanovená individuálne.

Mám záujem

Výhody

Žiadne dodatočné náklady pre obchodníka, pretože všetky nižšie uvedené prevádzkové náklady hradí banka:

 • inštalácia EFT POS terminálu s bezkontaktnou čítačkou platobných kariet vrátane zaškolenia obsluhy,
 • záručný a pozáručný servis,
 • zúčtovanie transakcií na dennej báze,
 • služby Call centra v režime 24/7,
 • transakčné poplatky hradené tretím stranám,
 • medzibankové poplatky,
 • detailný prehľad transakcii zasielaný e-mailom (periodicita výpisu: denná, týždenná alebo mesačná).

Kontakt

V prípade otázok môžete kontaktovať Call centrum banky na telefónnom čísle 0850 111 666 alebo e-mailovej adrese obchodnicke-pos@pabk.sk

 • Klient nie je povinný akceptovať všetky typy platobných kariet, ktorých akceptáciu má banka v ponuke.
 • Výška poplatku pre jednotlivé typy platobných kariet môže byť rozdielna.
 • Medzibankové poplatky pre platobné karty spoločnosti MasterCard sú uvedené na www.mastercard.com
 • Medzibankové poplatky pre platobné karty spoločnosti VISA sú uvedené na www.visaeurope.com

Kontakt pre korporátnych klientov

Vaša otázka po telefóne