Antikorona úver

Nové záručné programy pre podniky so sídlom v SR za účelom zmiernenia dosahov krízy na likviditu a hospodársku situáciu podnikov a s cieľom pomôcť im preklenúť nepriaznivé obdobie spôsobené pandémiou COVID-19.

Výhody

 • nízka úroková sadzba (mikropodniky max. 3,9 % p. a., ostatné podniky max. 1,9 % p. a.)
 • odklad splátok istiny a úrokov 12 mesiacov od prvého čerpania úveru
 • bez poplatkov za poskytnutie úveru, navýšenie úveru,  nedočerpanie úveru, predčasné splatenie úveru
 • odpustenie poplatku za záruku po splnení kritérií

Záručný program poskytnutý Slovak Investment Holding, a.s. (SIH) - ručiteľ NDF II., a.s.

Sih

 • určený pre malé a stredné podniky vrátane mikropodnikov              
 • okrem odvetví: poľnohospodárska prvovýroba, lesné hospodárstvo, rybolov a akvakultúra a vylúčených odvetví
 • výška záruky 90%
 • platnosť programu do 31. 12. 2020

Parametre úveru:

 • splátkový úver
 • na prevádzkové výdavky a obnovovacie investície
 • výška úveru max. 500-tis. EUR pre mikropodniky
 • výška úveru max. 2 mil. EUR pre ostatné podniky
 • splatnosť úveru min. 24 mesiacov a max. 72 mesiacov

Úvery sú zabezpečené zárukou v rámci finančného nástroja SIH antikorona záruka 2a.

Min Eu

Záručný program poskytnutý Slovak Investment Holding, a.s. ( SIH ) - ručiteľ NDF I., s.r.o.

Sih

 • určený pre malé a stredné podniky vrátane mikropodnikov (prepojené podniky), veľké podniky
 • výška záruky 90 %
 • platnosť programu do 31. 12. 2020

Parametre úveru:

 • splátkový úver
 • na prevádzkové výdavky a obnovovacie investície
 • výška úveru max. 500-tis. EUR pre mikropodniky
 • výška úveru max. 2 mil. EUR pre ostatné podniky
 • splatnosť úveru min. 24 mesiacov a max. 72 mesiacov

Úvery sú zabezpečené zárukou v rámci finančného nástroja SIH antikorona záruka 2b.

Záručný program poskytnutý EXIMBANKOU SR ako ručiteľom

Exim

 • určený pre malé a stredné podniky okrem mikropodnikov, veľké podniky
 • výška záruky 80 %
 • platnosť programu do 31. 12. 2020

Parametre úveru:

 • splátkový úver
 • na prevádzkové výdavky a obnovovacie investície
 • výška úveru od 2 mil. EUR a max. do 20 mil. EUR
 • splatnosť úveru min. 24 mesiacov a max. 72 mesiacov

V prípade záujmu o úver, prosíme, kontaktujte priamo svojho vzťahového manažéra, prípadne nás kontaktujte e-mailom na antikoronauver@pabk.sk.

Kontakt pre korporátnych klientov

Vaša otázka po telefóne