Banková zloženka

Charakteristika

  • je určená na príjem platieb v prospech účtu vedeného v Poštovej banke (napr. za predaj tovaru a vykonané služby, za úhradu poplatkov, poistenia, stravného, nájomného),
  • môže byť uhradená v hotovosti prostredníctvom všetkých pobočiek Slovenskej pošty a Poštovej banky, ale i bezhotovostným prevodom z účtu,
  • platby sú úročené dňom prijatia na pošte alebo v pobočke Poštovej banky,
  • alternatívny doklad k poštovému peňažnému poukazu U.

Výhody

  • možnosť vybrať si z dvojdielneho (s jedným potvrdením pre platiteľa) alebo trojdielneho dokladu (s dvoma potvrdeniami pre platiteľa)
  • možnosť používať celkom alebo čiastočne nevyplnenú Bankovú zloženku, tzn.niektoré údaje sú dopisované ručne podľa potreby
  • tlač a distribúcia dokladov je možná:
  1. vo vlastnej réžii cez dodávateľa tlače
  2. prostredníctvom Poštovej banky

Kontakt pre korporátnych klientov

Vaša otázka po telefóne