ePOUKAZ na úhradu

Charakteristika

 • je určený na príjem platieb v hotovosti v prospech podnikateľského účtu vedeného v Poštovej banke,
 • je vhodný na hromadné platby - príjem platieb od zákazníkov za predaj tovaru a poskytnuté služby, úhradu poistenia, stravného, nájomného a pod. môže byť uhradený:
  • v hotovosti prostredníctvom všetkých pobočiek Slovenskej pošty a Poštovej banky
  • bezhotovostným prevodom z účtu
 • je ekonomickou obdobou Bankovej zloženky a Poštového peňažného poukazu U Slovenskej pošty, a. s.
 • ePOUKAZ na úhradu má formu úplne predkódovaného dokladu (úplne vyplnený).

Výhody

 • plne vyplnený platobný doklad prispôsobený na automatizované spracovanie prostredníctvom čiarového kódu,
 • prináša jednoduchú, efektívnu a cenovo výhodnú formu platobných služieb na príjem väčšieho množstva hotovostných úhrad, napr. úhrada poistenia, energií, telekomunikačných služieb, či nájomného,
 • umožňuje hotovostnú/bezhotovostnú úhradu až do sumy 30 000 €,
 • tlač a distribúcia dokladov je možná:
  • vo vlastnej réžii cez dodávateľa tlače,
  • prostredníctvom Poštovej banky,
  • ePOUKAZ je spracovaný v reálnom čase (platby sú pripísané na účet klienta v Poštovej banke do niekoľkých minút).

Kontakt pre korporátnych klientov

Vaša otázka po telefóne