Šeková poukážka

Charakteristika

  • je určená na výplatu hotovosti z účtu (napr. výplatu dividend, honorárov, dôchodkov, poistných náhrad, výhier),
  • emituje sa aj záujemcom, ktorí nemajú účet v Poštovej banke,
  • zasiela sa priamo adresátovi, nad 2000 € vedúcemu doručovacej pošty adresáta,
  • má stanovenú lehotu splatnosti,
  • tlačí sa na papier s ochrannými prvkami,
  • výplata je možná na každej pobočke Slovenskej pošty alebo Poštovej banky, nad 2000 € výplata na doručovacej pošte adresáta,
  • alternatívny doklad k poštovému peňažnému poukazu V.

 

Výhody

  • platiteľ nemusí mať účet v Poštovej banke,
  • doklad je prispôsobený na automatizované spracovanie prostredníctvom čiarového kódu,
  • flexibilná lehota splatnosti (15-90 dní),

Kontakt pre korporátnych klientov

Vaša otázka po telefóne