EUROGIRO

Služba Eurogiro je tu pre všetkých, ktorí chcú posielať peniaze do zahraničia predovšetkým na adresu príjemcu.

Čo je Eurogiro?

EUROGIRO je služba, ktorá je tu:

 • pre všetkých klientov banky, teda aj pre tých, ktorí u nás nemajú otvorený účet,
 • právnickým osobám banka umožňuje realizovať platby na výplatu v hotovosti do zahraničia hromadným príkazom na základe uzatvorenia mandátnej zmluvy,
 • službu môžete realizovať na našich pobočkách a slovenských poštách aj vložením hotovosti,
 • peniaze môžete posielať na účet aj na adresu príjemcu, čo znamená, že peniaze budú príjemcovi vyplatené v hotovosti v ktorejkoľvek členskej krajine patriacej do siete Eurogiro.
 • Platbu na adresu príjemcu v Českej repbulike môže klient zaslať iba do 29.11.2017. Po tomto termíne navrhujeme klientom využiť službu Western Union na vybraných poštách SR.

Ide o prevod v menách zmluvne dohodnutých do vybraných krajín EUROGIRO NETWORK A/S za podmienok uvedených v dokumente "Informácie o službe Eurogiro", pričom vklad peňažných prostriedkov je možné vykonať v menách uvedených v kurzovom lístku ale na pošte iba v eurách.

Úhrada príkazom Eurogiro

Pokyn na úhradu príkazom Eurogiro môžete predložiť v papierovej forme na každej pošte/pobočke alebo elektronicky prostredníctovm Internet bankingu.

Povinné náležitosti Platobného príkazu cez Eurogiro:

 • údaje o platiteľovi (názov a číslo účtu platiteľa, adresa),
 • suma a mena (platiteľom vložená čiastka peňazí na pobočke),
 • údaje o príjemcovi (číslo účtu príjemcu alebo IBAN, názov a adresa),
 • údaje o banke príjemcu (BIC-kód),
 • miesto a dátum vyhotovenia príkazu,
 • podpis platiteľa.

Nepovinné náležitosti:

 • informácia pre príjemcu (max. 140 znakov),
 • kontakt na platiteľa (telefón, e-mail),
 • poukázaná suma a mena (suma, ktorú platiteľ požaduje zaslať do zahraničia).

Lehoty:

Lehoty na predloženie príkazov Eurogiro nájdete v dokumente Lehoty a limity na vykonanie platieb

Poplatky:

Aktuálne poplatky pre cezhraničné úhrady Eurogiro.

Kurzy:

Podľa aktuálneho kurzového lístka Poštovej banky.

Správnosť údajov uvedených na príkaze Eurogiro je predpokladom bezchybnej úhrady do zahraničia. V prípade nejasných inštrukcií alebo nesprávnych údajov môže banka platbu vrátiť.

V prípade, ak príkaz Eurogiro nie je zabezpečený dostatočným finančným krytím banka príkaz nevykoná.

Naša rada

Službu EUROGIRO vám odporúčame využívať predovšetkým:

 • ak príjemca nemá v zahraničí otvorený účet = zaslanie na adresu príjemcu, v zmysle dokumentu Podmienky realizovania platieb Eurogiro
 • ak príjemca v zahraničí má účet otvorený v domácej mene napr. v Česku v mene CZK, vo Švajčiarsku v mene CHF atď. a platiteľ požaduje zaslať sumu nie v mene EUR, ale v príslužnej domácej mene. V tomto prípade Poštová banka vykoná konverziu vložených finančných prostriedkov v mene EUR na poukazovanú sumu a menu krajiny príjemcu.

Kontakt pre korporátnych klientov

Vaša otázka po telefóne