Hotovostné operácie

Vklady a výbery v hotovosti z účtov môžete realizovať:

  • v domácej mene EUR vo všetkých poštách a pobočkách Poštovej banky,
  • v cudzích menách CZK, GBP, CHF, USD len v pobočkách Poštovej banky.

Nahlasovanie výberu v hotovosti:

  • v pobočke  -  nad 10 000,- EUR (príp. ekvivalent v CM) 2 pracovné dni vopred, príp. podľa dohody banky a klienta
  • v pošte  - limit výberu závisí od okamžitého stavu finančnej hotovosti danej pošty. Ak tento neumožňuje výber v hotovosti v požadovanej výške, pošta dohodne s klientom náhradný termín, v ktorom mu požadovanú sumu vyplatí.

Zmenáreň

  • len v cudzích menách CZK, GBP, CHF, USD, HRK (počas sezóny), HUF (vybrané pobočky),
  • nákup valút - nákup cudzej meny od klienta podľa kurzového lístka banky (valuta nákup), protihodnota v EUR je klientovi vyplatená v hotovosti, resp. pripísaná na účet v Poštovej banke v EUR,
  • predaj valút - predaj cudzej meny klientovi podľa kurzového lístka banky (valuta predaj), protihodnotu v EUR klient hradí hotovostne, resp. inkasom z účtu v Poštovej banke v EUR ,
  • konverzia valút - výmena jednej cudzej meny za inú cudziu menu pri uplatnení kurzového lístka banky (pomer kurzov valuta nákup k valute predaj).

Vklad a výber hotovosti prostredníctvom Komplexnej hotovostnej služby

Komplexná hotovostná služba je služba určená korporátnym klientom, ktorí potrebujú zabezpečiť odvoz hotovosti z prevádzok alebo zásobovať svoje prevádzky hotovosťou. Podmienkou je vedenie bežného podnikateľského účtu v Poštovej banke.

Súčasťou služby je

  • preprava a spracovanie hotovosti a vklad celkovej sumy na účet klienta v Poštovej banke
  • príprava a dovoz objednanej hotovosti a výber celkovej sumy z účtu klienta v Poštovej banke

Komplexná hotovostná služba je poskytovaná na základe zmlúv medzi klientom, Poštovou bankou a bezpečnostnou spoločnosťou a reaguje na individuálne potreby klienta. Banka službu zabezpečuje v spolupráci s bezpečnostnou spoločnosťou, ktorá je držiteľom licencie NBS pre spracovávanie bankoviek a mincí.

Kontakt pre korporátnych klientov

Vaša otázka po telefóne