IBAN a BIC

IBAN (International Bank Account Number) je medzinárodné číslo bankového účtu, ktoré umožňuje jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny, banky klienta a z tohto dôvodu automatizované spracovanie. Maximálna dĺžka IBANu  je 34 znakov. IBAN pre SR obsahuje 24 znakov.

IBAN sa skladá z kódu krajiny (2 znaky), kontrolného čísla (2 znaky), kódu banky (3-8 znakov), predčíslia a čísla účtu (16-27 znakov)

Príklad pre IBAN v SR:

IBAN

IBAN je povinný formát čísla účtu pre zahraničné úhrady v mene EUR zo zahraničia alebo do zahraničia v rámci krajín EHP. Aktuálny prehľad krajín EHP je uvedený na  www.ecbs.org

V písomnej forme je IBAN medzerami rozdelený na skupiny po 4 znaky, v elektronickej forme sa medzery medzi skupinami znakov vypúšťajú.

Príklady:

KrajinaIBAN v papierovej formeIBAN v elektronickej forme
Česká republika CZ38 0300 0000 0000 0222 8949 CZ3803000000000002228949
Slovenská republika SK46 6500 0000 0000 0203 9794 SK4665000000000002039794
Nemecko DE89 3704 0044 0532 0130 00 DE89370400440532013000
Veľká Británia GB29 NWBK 6016 1331 9268 19 GB29NWBK60161331926819

BIC (Bank Identifier Code) je medzinárodný identifikačný kód banky (známy ako swiftový kód banky). BIC obsahuje 8 alebo 11 znakov zahŕňajúcich kód banky, kód krajiny, kód sídla, prípadne kód pobočky. BIC-kód Poštovej banky je POBNSKBA.

BIC Príklad

Používanie čísla účtu vo formáte IBAN a BIC kódu banky pri cezhraničných úhradách vplýva na výšku poplatkov, skrátenie doby realizácie platby a na bezpečnosť cezhraničných prevodov.

Ak klient v cezhraničnom príkaze na úhradu neuvedie IBAN a BIC príjemcu, alebo uvedie iný počet znakov pri bankovom kóde ako je uvedené vyššie, bude tento BIC považovaný za nesprávny, a preto  banka príjemcu bude účtovať za realizáciu platby dodatočné poplatky.

Číslo účtu v tvare IBAN ako aj BIC Poštovej banky nájdete vo výpise z účtu a v Internet bankingu.

Kontakt pre korporátnych klientov

Vaša otázka po telefóne