Medzinárodné poštové platobné služby

Banka z poverenia Slovenskej pošty, a.s. realizuje medzinárodný poštový platobný styk prostredníctvom:

Medzinárodnej poštovej poukážky (TFP1) prijatej zo zahraničia

Prijatý doklad TFP1 spracuje banka v zmysle inštrukcií príkazcu platby:

  • na výplatu v hotovosti prostredníctvom dokladu Šeková poukážka,
  • na účet príjemcu platby.

Medzinárodnej dobierkovej poukážky (TFP3 alebo CN 29ter) prijatej zo zahraničia.

Doklad TFP3* je pripojený k dobierkovej zásielke zo zahraničia. Pri úhrade dobierkovej sumy v prospech odosielateľa balíka, príjemca balíka realizuje jej úhradu v domácej mene podľa kurzového lístka banky kurzom devíza-predaj dňom zaplatenia zásielky na pošte. Banka zrealizuje platbu odosielateľovi zásielky na výplatu v hotovosti alebo na účet uvedený na doklade TFP3 alebo CN 29ter.

* alebo CN 29ter

Kontakt pre korporátnych klientov

Vaša otázka po telefóne