Phone banking

Využívajte mobilný telefón na riadenie svojich financií prostredníctvom služby Phone banking.

Pre koho je Phone banking určený?

Pre všetkých, ktorí :

  • radi telefonujú
  • chcú vybaviť veci s bankou od stola
  • nemôžu osobne chodiť do banky alebo na poštu
  • uprednostňujú osvedčené veci pred technológiami doby

Na čo ho využijete:

  • zistenie aktuálneho stavu na účte
  • zrealizovanie prevodného príkazu
  • zistenie pohybov na účte
  • zadanie, zmenu alebo zrušenie trvalého príkazu
  • založenie, zrušenie alebo zmenu povolenia na inkaso
  • zablokovanie platobnej alebo dispozičnej karty 

Službu využijete zavolaním na zvýhodnené číslo 0850 00 6500 (každý deň od 07.00 do 22.00 hod., mimo štátnych sviatkov), kde sa vám ozve príjemný hlas pracovníka banky, ktorý vám pomôže realizovať všetky vaše požiadavky. 

Zriadenie

O zriadenie môžete požiadať na ktoromkoľvek obchodnom mieste banky.

Kontakt pre korporátnych klientov

Vaša otázka po telefóne