Podnikateľský účet

Správa vašich financií jednoducho a bezpečne na bežnom účte v mene EUR alebo vybraných cudzích menách.

Detaily v mene EUR

  • Podnikateľský účet umožňuje realizovať zahraničný platobný styk
  • Poskytujeme k nemu služby elektronického bankovníctva - Internet banking, Phone banking, SMS info
  • Prvý vklad na účet je minimálne 7 € hotovostne alebo bezhotovostne
  • Príkazy na hotovostné a bezhotovostné vklady možno podať v každom obchodnom mieste banky
  • Na zvolenom kontaktnom mieste možno podať príkazy na hotovostné výbery
  • Hotovostné výbery možno realizovať prostredníctvom platobnej karty k účtu vo všetkých bankomatoch ZBK v SR
  • Príjem a výplatu hotovosti možno realizovať aj prostredníctvom bankovej zloženky a šekovej poukážky

Detaily v cudzej mene

S účinnosťou od 1.1.2016 sa pri podnikateľských účtoch v EUR a podnikateľských účtoch v CM poplatok za „Zrušenie účtu do 12 mesiacov odo dňa založenia účtu“, uvedený v Sadzobníku poplatkov pre Právnické osoby a Fyzické osoby - podnikateľov, neuplatňuje.

Kontakt pre korporátnych klientov

Vaša otázka po telefóne