Termínovaný vklad na základe Rámcovej zmluvy pre obchodovanie na finančných trhoch

Dokumenty na stiahnutie

Detaily

Termínovaný vklad je vklad istiny klientom (nad stanovený objem) v banke na vopred dohodnuté obdobie za dohodnutú úrokovú sadzbu v % p.a. stanovenú dealerom oddelenia klientskych obchodov na základe aktuálneho stavu na medzibankovom trhu.

Doba trvania TV je minimálne 1 deň a maximálne 48 mesiacov.

Výhody pre klienta

  • výhodné úročenie dočasne voľných finančných prostriedkov,
  • počas trvania TV možnosť predĺženia doby jeho trvania,
  • za zriadenie a vedenie TV nie sú účtované poplatky.

Kontakt pre korporátnych klientov

Vaša otázka po telefóne