Termínovaný vklad

Ideálny spôsob ako bezpečne zhodnotiť svoje peniaze. Využite Termínovaný vklad od Poštovej banky.

Výhody

 • možnosť ručiť svojím vkladom za bankovú záruku, návratnosť úveru alebo za zaplatenie colnej zábezpeky,
 • zriadenie a vedenie bez poplatkov,
 • pripisovanie úrokov k istine,
 • možnosť navyšovania istiny v deň revolvingu,
 • možnosť zriadenia v ktorejkoľvek pobočke Poštovej banky.

Detaily

Doba viazanosti vkladu

 • 3,12 alebo 24 mesiacov.

Podmienky zriadenia a vedenia TV

 • banka zriaďuje termínované vklady s automatickou obnovou (vklad bude automaticky predlžovaný v deň ukončenia doby viazanosti na obdobie uvedené v zmluve dovtedy, kým majiteľ účtu nepožiada banku o jeho zrušenie),
 • minimálna výška vkladu je 500 €
 • vklad je možné vložiť na účet v hotovosti, bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v Poštovej banke alebo v inom peňažnom ústave,
 • úroky z terminováneho vkladu poukazuje banka majiteľovi v prospech účtu uvedeného v zmluve alebo môžu byť pripisované k istine,
 • v deň revolvovania je možné navýšenie/zníženie vkladu na TV v hotovosti, resp. bezhotovostne v pobočkách banky a na všetkých poštách.

Kontakt pre korporátnych klientov

Vaša otázka po telefóne