Podnikateľské úvery

Úvery na financovanie podnikateľských subjektov - obchodné spoločnosti a fyzické osoby – podnikateľov so sídlom na Slovensku.

Kontokorentný úver

Kontokorentný úver

  • slúži na krytie krátkodobého nedostatku peňazí/preklenutie krátkodobých výkyvov v príjmoch a krytie prevádzkových potrieb vašej firmy.
  • flexibilné disponovanie s úverovými prostriedkami na podnikateľskom účte formou príkazov na úhradu a výberov z účtu.
  • možnosť obnovenia úveru na ďalšie obdobie po splnení bankou stanovených podmienok.
  • Od 2.5. neposkytujeme úvery pre podnikateľov. 

Splátkový úver

Splátkový úver

  • podpora financovania investičných potrieb spoločnosti a ďalšieho rozvoja firmy,
  • uvoľnenie vlastných zdrojov na investovanie do iných oblastí podnikania,
  • rozloženie splácania úveru na dlhšie časové obdobie v závislosti od financovaného predmetu,
  • od 2.5. neposkytujeme úvery pre podnikateľov. 

Úver na financovanie daní

Úver na financovanie daní

Úver na dane pre podnikateľov (živnostníci a spol. s r.o.) s minimálnou dĺžkou podnikania 2 roky a ročným obratom do 1 milióna eur poskytujeme bez akéhokoľvek poplatku navyše. Od 2.5. neposkytujeme úvery pre podnikateľov.