Dozorná rada

Dozorná rada Poštovej banky a.s.

Ing. Jozef Tkáč , predseda dozornej rady
Ing. Vladimír Ohlídal, CSc., člen dozornej rady
Jan Kotek, člen dozornej rady