Predstavenstvo

Andrej Zaťko

Andrej Zaťko
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Zuzana Žemlová

Zuzana Žemlová
člen predstavenstva

Peter Hajko

Peter Hajko
člen predstavenstva

Ladislav Korec

Ladislav Korec
člen predstavenstva