Predstavenstvo

Ing. Andrej Zaťko

Ing. Andrej Zaťko
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

RNDr. Zuzana Žemlová

RNDr. Zuzana Žemlová
člen predstavenstva
Oblasť riadenia rizík a back office

Ing. Peter Hajko

Ing. Peter Hajko
člen predstavenstva
Oblasť retailového bankovníctva