Naše spoločnosti

Poštová banka a dcérske spoločnosti skupiny vám ponúkajú služby, vďaka ktorým sa o vás postaráme

BANKA

BANKA

Poštová banka, a. s.

DÔCHODOK

DÔCHODOK

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d. s. s., a. s.

NADÁCIA

NADÁCIA

NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY

POISŤOVŇA

POISŤOVŇA

Poštová poisťovňa, a. s.

FINANČNÉ SLUŽBY

FINANČNÉ SLUŽBY

PB Finančné služby, a. s.

INVESTÍCIE

INVESTÍCIE

Prvá Penzijná správcovská spol., a. s.