Hrajte s Poštovou bankou o Dobré sporenie REZERVA - SIAF

Zapojte sa do súťaže a vyhrajte Dobré sporenie REZERVA s prvým vkladom 50 eur.

Stačí ak splníte nasledovné podmienky:

  • vyplníte a podpíšete Formulár súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže raz prostredníctvom formulára za každý deň (1 formulár / 1 súťažiaci / 1 deň),
  • predmetný Formulár odovzdátepripnete na maketu stromu na určenom mieste Banky na akcii Medzinárodné letecké dni, Slovak International Air Fest, Letecká základňa Sliač, letisko Sliač (ďalej len „SIAF“).

Vyžrebovaných bude 5 výhercov za každý deň (spolu bude vyžrebovaných 10 výhercov). V osudí budú súťažiaci, ktorí splnili vyšieuvedené podmienky účasti v súťaži.

Viac informácií o súťaži sa dozviete v štatúte súťaže.