Informácia pre klientov

Vážení klienti,

Od 1.7.2017 nadobudne účinnosť nový Sadzobník poplatkov Poštovej banky pre Fyzické osoby, Právnické osoby a Fyzické osoby - podnikateľov

Sadzobníky nájdete zverejnené na našej webovej stránke, v časti Poplatky.