Máte nedoplatok na predplatenej Bratislavskej mestskej karte?

Aj keď vašu predplatenú Bratislavskú mestskú kartu nepoužívate, môže vám na nej vzniknúť nedoplatok.

Ako mi nedoplatok vznikol?

Najčastejším zaúčtovaným poplatkom je ročný poplatok za vedenie karty vo výške 3€ alebo jednorazový poplatok 3 € pri jej obnove. V prípade prevydania novej Bratislavskej mestskej karty po krádeži, strate alebo zmene mena sa účtuje poplatok 10 €. Ak máte nastavené na karte SMS notifikácie, každá SMS je spoplatnená vo výške 0,07 €.

Ako som sa mohol o nedoplatku dozvedieť?

Štandardnou službou k Bratislavskej mestskej karte je výpis z kartového účtu. Výpis vám poskytuje prehľad o všetkých platbách kartou, nabití karty, ale aj zúčtovaných poplatkoch. Výpis vám mesačne zasielame na e-mail alebo si ho môžete prebrať osobne na našich pobočkách. Spôsob preberania výpisu ste si vybrali, keď ste o vydanie Bratislavskej mestskej karty žiadali.

Ako môžem nedoplatok uhradiť?

Dlžnú sumu môžete uhradiť jednoducho prevodom na účet číslo SK50 6500 0100 8122 9400 1103 (ide o rovnaký účet, na ktorý sa karta dobíja). Pri platbe nezabudnite uviesť váš variabilný symbol, aby sme vedeli platbu správne priradiť. 8-miestny variabilný symbol nájdete v SMS, ktorú sme vám zaslali, vo výpise alebo na prednej časti karty pod vašim menom.