Otvorenie pobočky Bánovce nad Bebravou po rekonštrukcii