PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.,  ako člen skupiny Poštová banka, a.s., ukončila premenu jediných uzavretých podielových fondov na Slovensku. Od 17. marca sa budú fondy správať ako štandardné otvorené podielové fondy.

 

Prvá Penzijná Správcovská spoločnosť Poštovej banky ukončila premenu posledných uzavretých podielových fondov - pdf