Reakcia k stanovisku NBS ohľadom Poštovej spoločnosti

Poštová banka nie je nijakým spôsobom prepojená so spoločnosťou Poštová spoločnosť či už obchodne alebo akcionársky a ani nijakým spôsobom s ňou nespolupracuje. Vzhľadom na stanovisko NBS odporúčame klientom, aby boli obozretní a vždy si skontrolovali, či pri ponúkaní finančných produktov komunikujú s našou bankou. Obchodné miesta a kontaktné údaje Poštovej banky sú uvedené na stránke www.postovabanka.sk.