Ročný výpis poplatkov z účtu

Vážení klienti, v zmysle Zákona o platobných službách sme povinní Vám zaslať 1x ročne výpis poplatkov, ktoré ste nám uhradili v súvislosti s Vaším účtom.