Ukončenie poskytovania vybraných poistení k účtom

V spolupráci s Poštovou poisťovňou sme našim klientom poskytovali doplnkové služby k balíkom osobných účtov. Poštová poisťovňa a.s. a Poštová banka a.s. sa dohodli, že k 1.6. 2020 (resp. ku koncu poistného obdobia) bude ukončené poskytovanie vybraných poistení. Pre nových klientov tieto doplnkové služby neposkytujeme už od 1.3.2020.

Ktoré typy poistení už nebudete poskytovať?

Dotknutými sú poistenie osobných vecí, poistenie platieb a cestovné poistenia k platobným kartám.

Čo je poistenie platieb?

Poistenie platieb je poistenie, ktorého účelom je v prípade výpadku príjmu z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti pomôcť pri splácaní pravidelných výdavkov.

Čo je poistenie osobných vecí?

Poistenie osobných vecí je poistenie, ktorého účelom je poistné krytie finančnej straty, ktorá vám mohla vzniknúť v dôsledku straty alebo krádeže Vašich osobných vecí podľa zvoleného balíka. 

Čo je cestovné poistenie k platobným kartám?

Cestovné poistenie k platobným kartám je poistenie, ktoré zahŕňa poistenie liečebných nákladov, poistenie cestovnej batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie právnej ochrany, poistenie zásahu horskej služby a poistenie asistenčných služieb podľa zvoleného balíka. 

Čo pre vás znamená skončenie poistenia platieb alebo poistenia osobných vecí?

Poistné krytie z poistenia sa na našich klientov vzťahuje do 31. 5. 2020. Znamená to, že uplatniť si nárok na poistné plnenie môžete v prípade, ak dôjde k poistnej udalosti do tohto termínu a nedôjde k zániku poistenia skôr z iného dôvodu. Posledné náklady na poistenie za máj 2020 automaticky zúčtujeme z vášho účtu začiatkom júna 2020. 

Aký náhradný produkt za poistenie platieb si na krytie rizika pracovnej neschopnosti môžem uzavrieť?

Pripoistenie pracovnej neschopnosti si je možné dojednať v produkte Životné poistenie Mozaika na ktorejkoľvek našej pobočke.

Aký náhradný produkt za poistenie osobných vecí si na krytie rizika straty alebo odcudzenia vecí bežnej potreby môžem uzavrieť?

Momentálne vám, bohužiaľ, nevieme ponúknuť produkt, ktorý by takéto riziko straty a odcudzenia vecí bežnej potreby kryl. 

Čo pre vás znamená skončenie cestovného poistenia k platobným kartám?

Poistné krytie z cestovného poistenia sa na vás vzťahuje do najbližšieho výročia platnosti platobnej karty, ku ktorej je individuálne alebo rodinné poistenie zriadené. Uplatniť si nárok na poistné plnenie môžete v prípade, ak dôjde k poistnej udalosti do tohto termínu a nedôjde k zániku poistenia skôr z iného dôvodu.   

Akékoľvek ďalšie informácie o poistení vám po 1.6.2020 poskytne už len Poštová poisťovňa.

Od uvedeného dátumu vám už na našich obchodných miestach a našej Infolinke nebudeme vedieť poskytnúť k poisteniu ďalšie informácie.

Aký náhradný produkt za cestovného poistenie k platobným kartám môžem uzavrieť?

Pri jednotlivých cestách do zahraničia môžete využiť možnosť poistiť sa kedykoľvek jednoducho z pohodlia domova online na online.ppabk.sk.

Cestovné poistenie ONLINE od Poštovej poisťovne:

-  je určené na krátkodobé cesty do zahraničia (max. 90 dní) za účelom dovolenky, administratívnej služobnej cesty, manuálnej práce alebo brigády;

-  vybrať si môžete z viacerých balíkov aj s možnosťou doplnkových pripoistení.

TIP: Zaplaťte poistenie vašou platobnou kartou od Poštovej banky a v rámci programu odmeňovania Peniaze s5 vám vrátime 20 % zaplateného poistného späť na Užitočný účet, ku ktorému je karta vydaná. Ako program funguje, nájdete na www.peniazes5.sk.