Ak aj vy patríte medzi ľudí, ktorí investujú, prečítajte si dôležité novinky, pretože sa môžu týkať aj vás.

V rámci 365.invest došlo k zlúčeniu podielových fondov:

1. Zlučovanie do Eko fondu:

 • Dynamický flexibilný fond sa zlúčil do Eko fondu.
 • Fond prevratných technológií sa zlúčil do Eko fondu.              

Preto ak ste investovali do Dynamického flexibilného fondu alebo do Fondu prevratných technológií, je potrebné zrealizovať zmenu vášho trvalého príkazu, ktorý máte nastavený na investovanie. Špecifický aj variabilný symbol zostávajú nezmenené. Je však potrebné zmeniť číslo bankového účtu na: SK2565000000191132350007.

2. Zlučovanie do Realitného fondu:

 • Realitný fond plus sa zlúčil do Realitného fondu.

Preto ak ste investovali do Realitného fondu plus, je potrebné zrealizovať zmenu vášho trvalého príkazu, ktorý máte nastavený na investovanie. Špecifický aj variabilný symbol zostávajú nezmenené. Je však potrebné zmeniť číslo bankového účtu na: SK4065000000198823500010.

 

Ako na zmenu trvalého príkazu?

 1. V Mobilnej aplikácii Poštovej banky je potrebné zrušiť a vytvoriť nový trvalý príkaz:
 2. V aplikácii si vyberte účet, na ktorom máte zriadený trvalý príkaz.
 3. Zvoľte si možnosť Detail účtu.
 4. Následne otvorte sekciu Trvalé príkazy.
 5. Nájdite trvalý príkaz na investovanie.
 6. Poznačte si špecifický a variabilný symbol z trvalého príkazu.
 7. Následne kliknite na Odstrániť príkaz a odstránenie potvrďte cez Autorizovať príkaz.
 8. Potom opäť zvoľte Detail účtu a sekciu Trvalé príkazy.
 9. Kliknite na „plusko“ vpravo hore.
 10. Zadajte meno príjemcu.
 11. Zadajte nový IBAN.
 12. Nastavte si sumu na investovanie.
 13. Zadajte špecifický a variabilný symbol, ktoré máte zaznačené.
 14. Nastavte si platnosť a frekvenciu opakovania.
 15. Kliknite na „kvačku“ a autorizujte zadanie príkazu.