10 zaujímavostí, ktoré by ste mali vedieť o vkladoch a úveroch za prvý polrok 2016

  • 23.08.2016
  • Zaujalo nás
  • Ing. Jana Glasová, Ing. Dominika Ondrová

Celkový objem úverov obyvateľstvu dosiahol ku koncu prvého polroka 2016 výšku 26,29 mld. EUR a prvýkrát bola pokorená 26 – miliardová hranica. Stav úverov medziročne vzrástol o 13 %. Aj štatistiky potvrdzujú, že úvery si najčastejšie a v najväčších objemoch berieme na financovanie bývania. Až 78 %, teda viac než tri štvrtiny, z celkového objemu úverov totiž tvoria úvery na bývanie [hypotekárne úvery, iné úvery na nehnuteľnosti, stavebné úvery a medziúvery stavebných sporiteľní]. Spotrebné úveru predstavujú „len“ 16 % z celkového stavu úverov pre obyvateľstvo. V závere prvého tohtoročného polroka tak dlžili Slováci bankám vo forme spotrebných úverov 4,18 mld. EUR a vo forme úverov na bývanie až 20,44 mld. EUR. Vyplýva to z údajov Národnej banky Slovenska [NBS].

Vo forme nových úverov banky požičali obyvateľstvu počas prvého polroka tohto roka 6,75 mld. EUR, čo ale zahŕňa napríklad aj pôžičky použité na refinancovanie starých úverov. Z tohto objemu tvorili 1,41 mld. EUR nové spotrebné úvery a 5,14 mld. EUR pripadlo na nové úvery na nehnuteľnosti. Prvý polrok, predovšetkým jeho jarné mesiace, bývajú tradične silné čo sa týka novo – poskytnutých úverov na bývanie. V tomto období totiž ľudia často pristupujú ku kúpe nového bytu či domu alebo začínajú riešiť rekonštrukciu svojho príbytku.  

Uvery A Vklady Za 1H 2016

Z bánk si peniaze nielen požičiavame, ale ich do nich aj ukladáme. Celkový objem peňazí, ktorí mali Slováci v bankách uložený ku koncu 1. polroku 2016, predstavoval 30,37 mld. EUR a medziročne vzrástol o 9 %. Približne dve pätiny z tejto sumy tvorili termínované vklady, bez ohľadu na dobu viazanosti. Slováci tak mali na „termiňákoch“ uložených viac než 12 mld. EUR. Najobľúbenejšie medzi domácnosťami sú pritom termínované vklady s viazanosťou do 1 roka, na ktorých mali našinci uložených až 5,8 mld. EUR, čo predstavuje pätinu z celkových vkladov. Nasledovali termínované vklady s viazanosťou nad 2 roky. Veľké sumy peňazí ale Slováci stále držia na bežných účtoch. Tie ku koncu júna 2016 tvorili z celkového objemu vkladov až 41 %, teda podobný podiel ako termínované vklady. V absolútnom objeme mali na bežných účtoch domácnosti uložených 12,5 mld. EUR.

Podľa údajov NBS a našich prepočtov mal na konci júna 2016 každý dospelý Slovák z banky požičaných v priemere 5 938 EUR. Hoci stav úverov obyvateľstva narastá rýchlejším tempom ako stav vkladov, v bankách máme stále viac peňazí uložených ako z nich požičaných. Priemerná výška vkladu na jedného dospelého Slováka na konci prvého polroka predstavovala 6 861 EUR. A na 100 EUR v banke vložených teda pripadá 87 EUR z banky klientom požičaných. Na základe oboch uvedených ukazovateľov patríme v EÚ medzi menej zadlžené národy.

O úver žiadajúcim Slovákom prial uplynulý rok aj z pohľadu úrokových sadzieb. Nízka úroková sadzba ECB ako aj nízke sadzby na medzibankovom trhu viedli k poklesu úrokov pri úverových produktoch na rekordné minimá. Nižšie sú však nielen sadzby na úverových, ale aj na vkladových produktoch. Napriek nízkym sadzbám sa pritom sporiť oplatí, a to nielen kvôli tomu, aby sme si vytvárali finančnú rezervu. K zhodnocovaniu našich úspor totiž v súčasnosti prispieva aj skutočnosť, že ceny na Slovensku nerastú. Po zohľadnení inflácie nám teda investované peniaze aj reálne zarábajú. Očakávame, že trend nižších sadzieb bude zachovaný aj v nasledujúcich mesiacoch. Netreba však zabúdať na to, že úroveň sadzieb na úverových aj vkladových produktoch je limitovaná aj ďalšími faktormi. Významnú rolu tu zohráva napríklad bonita klienta a riziková prirážka, konkurenčný boj o zákazníka medzi bankami, marketingová politika či rôzne produktové kampane.